Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Купуване

Стоп! Всяка седмица се предлагат до 3 000 превозни средства.

Желаем на всички клиенти успешни сделки и добри разпродажби!

При превозни средства, които са все още резервирани, в рамките на следващите няколко часа ще бъде проверено, дали ще бъдат освободени. Накрая съответните участници, предложили най-висока цена, ще бъдат уведомени с е-mail.

Просто проверете пощата се малко по-късно!

Желаем Ви успех!

Още сега си отбележете:

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.