Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG

Αντιπροσωπείες

εξωτερικού. Και στο εξωτερικό καλή εξυπηρέτηση από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.

Πολωνία

Εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία

Η πολωνική αντιπροσωπεία υπάρχει από το 2008 στην πρωτεύουσα Βαρσοβία. Στα
κύρια μελήματα της αντιπροσωπείας υπάγονται κατά κύριο λόγο η προσέλκυση
πελατών καθώς και η εξυπηρέτηση εμπόρων σε αυτήν την αναδυόμενη χώρα της
νότιας Ευρώπης. Στα κύρια μελήματα της αντιπροσωπείας υπάγονται κατά κύριο
λόγο η προσέλκυση πελατών καθώς και η εξυπηρέτηση ντόπιων εμπόρων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.