Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Предаване на данни на фирми предлагащи услугиПредаване на данни на фирми предлагащи услуги

Давам съгласието си, Auktion & Markt AG да предаде съответния обем от данни, необходими за сделката или за целите на оформяне на договора, на фирми предлагащи услуги в рамките на §§ 11, 28 на Федералния закон за защита на данните за оценка на риска.

Предоставянето се извършва съгласно предписанията за обработка на данни за поръчката и подлежи на постоянна проверка. След приключване на проверката данните се изтриват от получателя.

Предоставят се следните данни: име, адрес, дата на раждане, бизнес регистрация, извадка от търговския регистър, лице за контакти

Защитата и безопасността на данните от край време са с висок приоритет за нашата фирма. Поради това за нас и защитата на Вашите лични данни по време на целия бизнес процес е много важна и наше висше стремление е да уважим това лично право.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.