Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG

Κοινοποίηση δεδομένων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιώνΚοινοποίηση δεδομένων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Αποδέχομαι ότι η Auktion & Markt AG θα κοινοποιεί στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο τα δεδομένα τα οποία θα προκύπτουν από τη συναλλαγή ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σε παρόχους υπηρεσιών στα πλαίσια της παραγράφου §11, 28 του BDSG (γερμανικός νόμος περί προστασίας των δεδομένων), για την αξιολόγηση του κινδύνου.

Η μετάδοση γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της επεξεργασίας δεδομένων και υπόκειται σε συνεχή έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τα δεδομένα διαγράφονται από τον παραλήπτη.

Συγκεκριμένα, θα κοινοποιούνται τα εξής δεδομένα:Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, έναρξη εργασιών, απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο, υπεύθυνος επικοινωνίας

Η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών μας και ο σεβασμός αυτού του δικαιώματος είναι για εμάς αυτονόητος.

Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.