Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Защита на данните / Условия за използване

 

 

Защита на данните

С използването на доброволната допълнителна опция за качване на съответните данни (копие на личен паспорт, бизнес регистрация, извадка от търговския регистър), Вие се съгласявате, данните Ви да бъдат обработени и използвани от нас за целите на подготовката и на сключването на договора. Освен това са в сила нашите правилата за защита на данните допълнени с използване на службата.Условия за използване

Auktion & Markt AG си запазва правото да предвиди други ограничения за зареждане на изображения и файлове. Тези ограничения може да бъдат от техническо естество (размер на файловете до 5 MB и формати JPEG, PNG, PDF) или от друго естество (липсващи права, злоупотреба). Забраняват се всякакви опити за заобикаляне на тези ограничения. Забранява се всякакво свързване на хиперлинкове в документи или поставяне на такива в изображения.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.