Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG

Προστασία δεδομένων / Όροι χρήσης

 

 

Προστασία δεδομένων

Χρησιμοποιώντας την προαιρετική πρόσθετη επιλογή για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων σας (φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, έναρξη εργασιών, απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο), επιτρέπετε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας από εμάς για σκοπούς κατάρτισης και σύναψης σύμβασης. Επιπλέον ισχύουν οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων συμπληρωματικά με τη χρήση της υπηρεσίας.Όροι χρήσης

Η Auktion & Markt AG επιφυλάσσεται για περισσότερους περιορισμούς για την αποστολή εικόνων και αρχείων. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να είναι τεχνικής φύσεως (μεγέθη αρχείων έως 5 MB και μορφές JPEG, PNG, PDF) ή άλλης φύσεως (απουσία δικαιωμάτων, κατάχρηση). Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόπειρα παράκαμψης αυτών των περιορισμών. Τυχόν ενσωμάτωση υπερσυνδέσεων σε έγγραφα ή σε εικόνες απαγορεύεται.

Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.