Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Продаване

Натиснете копчето. Така лесно се продават на търг употребявани автомобили.

При нас употребяваният автомобил означава печалба

Вие искате да повишите Вашата ликвидност и бързо отново да предложите на пазара употребяваните автомобили? Тогава сте на точното място. Auktion & Markt AG ще продаде на търг Вашите превозни средства в цяла Европа на открити и затворени търгове. 

Нашето представителство ще Ви консултира от оптималната потребителска кошница до съответстващото на пазара определяне на цената. Ние интегрираме всички необходими тръжни процеси цялостно във Вашите собствени рутинни действия и така се грижим за високо ефективни и автоматизирани процеси в сегмент употребявани автомобили.

Говорете с нас сега. Дори и при малки бройки Вие като производител, марков търговец, филиал, банка, лизингово предприятие или фирма за автомобили под наем можете да постигнете печалба в бизнеса с употребявани автомобили.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.