Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Услуги

Когато става въпрос за услуги, там е нашата сила.

Уведомления

Бъдете винаги в час от сега нататък!

Център за уведомяване

В центъра за уведомяване, точката от менюто със символ с камбана, се намират Вашите важни уведомления. Вие получавате информация, преди напр. наблюдаваното от Вас превозно средство да бъде предложено на търг или ако Вашето предложение бъде надвишено. По този начин вече няма да пропускате интересни превозни средства. 

Настройки

В „Моят Autobid.de > Клиентска сметка > Уведомления“ можете лесно да активирате или деактивирате различните опции за центъра за уведомяване.

Вашите предимства

  • Бъдете винаги в час, когато се вписвате в системата.

  • Вижте всички уведомления на едно място.

  • Извършвайте настройките бързо и лесно във Вашия клиентски профил.

Уведомления на десктопа

Всички уведомления винаги са налични и като уведомления на десктопа. Информирайте се безплатно за текущите съобщения за статуса на Вашия десктоп. 

Кратките уведомления винаги се показват на преден план, независимо от това, в коя програма се намирате. Никога повече не пропускайте превозно средство и бъдете винаги информирани въпреки останалите си задачи. 

Настройка

В няколко стъпки настройте уведомленията на десктопа във Вашия браузер. За целта извикайте нашата страница www.autobid.de и следвайте съответната инструкция:

Chrome
Вляво горе в браузера се появява запитването „www.autobid.de желае да показва уведомления“. Ако там кликнете на "Разрешавам", функцията за уведомяване е вече активирана. 

Firefox
Вляво горе в браузера се появява запитването „Да се приемат ли уведомления от www.autobid.de?“ Изберете настройката „Винаги получаване на уведомления“.

Настройки

В „Моят Autobid.de > Клиентска сметка > Уведомления“ можете лесно да активирате или деактивирате различните опции за уведомления на десктопа.

Моля вземете под внимание

  • Уведомленията на десктопа функционират в Chrome и Firefox във всички версии, които поддържат уведомления HTML5. 

  • www.autobid.de трябва да е отворен в табулатор от Вашия браузер. Той обаче може да бъде минимизиран или покрит от друга програма.

  • Вашите уведомленията на десктопа Autobid.de:За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.