Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Предприятия

Да знаете точно, къде да отидете.Така се отправяте към едно солидно бъдеще.

Лицензирани партньори

В хода на европейското разширение на тръжния бизнес Autobid.de се основава на опита на компетентните партньори в чужбина. Наред със собствените дейности в различните страни сега и фирмите партньори имат възможността да извършват онлайн търгове с лиценз, като използват доказалия се модул за дейности на Autobid.de. Така действащите в цяла Европа доставчици могат да използват предимствата на индивидуалните национални дадености на пазара както и международната компетентност при пласмента.

Лицензирани партньори са самостоятелни фирми, които търгуват от собствено име и за собствена сметка. Вие можете да се регистрирате лесно и да наддавате извън границите на страните. 

В нашия преглед на сроковене са изложени всички международни лицензирани търгове. От там с помощта на линк Вие се свързвате със съответния партньор. Моля при това вземете под внимание, че поради различните часови зони в Европа може да се стигне до различни времена за стартиране на търговете.

Лицензирани партньори Гърция

Първият лицензиран партньор на Autobid.de-Софтуер за търгове, когото спечелихме през 2012 г. беше Auto-auctions.gr като национален партньор в Гърция. Фирмата със седалище в Атина произлиза от едно от утвърдените търговски предприятие и разполага с 15-годишен опит на гръцкия пазар.
www.auto-auctions.gr

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.