Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Местоположения

Не губете контакт с нас:Ние имаме представителства на место в цяла Германия.

Нашите центрове за компетентност и логистика

Auktion & Markt AG в кооперация с различни партньори поддържа собствени центрове за компетентност и логистика, в които превозните средства се регистрират, подготвят за търга и се държат в логистична наличност. 

В центровете за компетентност Гинсхайм-Густавсбург, Илинген и Раквиц се регистрират за търгове и подготвят превозни средства на ексклузивни доставчици като напр. BMW Bank GmbH. Регистрирането на превозните средства и на снимковия материал за онлайн търг се извършва в специално изградени за това работни зони и фотокабини от собствени сътрудници съгласно стандартизирани процеси. По този начин ние гарантираме непрекъснато високо качество на данните, което е от полза за всички участници в търговете. 

Едно ново местоположение от началото на 2012 г. насам се намира в Заал на р. Дунав – нашият логистичен център Келхайм. И тук на първо място се регистрират и подготвят за търг превозни средства на BMW.

Филтър

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.