Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Местоположения

Не губете контакт с нас:Ние имаме представителства на место в цяла Германия.

Тръжната къща идва при Вас!

Вие желаете да провеждате търгове на место в дома си или планирате търг на употребявани автомобили като специално събитие? Разговаряйте с нас за шансовете и предпоставките. Тогава чукчето може би скоро ще удари при Вас. 

Уговорете си среща на телефонен номер +49 611 44796-0

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.