Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Чуждестранни

представителства. И в чужбина добро обслужване от оторизирани партньори.

Австрия

От 2014 насам можете да ни откриете и на место в нашето чуждестранно представителство в Австрия. През 2017 г. възникна кооперацията с AVS Group, чиято централа е във Виена и която има филиали в почти цяла Европа. От 1986 г. насам AVS Group е доставчик на услуги за банки и лизингови компании в сферите Контролинг, Управление на задължения и Ремаркетинг.

Към основните задачи на AVS Group в сътрудничество с Autobid.de спадат привличането на клиенти както и придружаването на търговци на место и преди всичко сътрудничество с доставчици, банки и лизингови фирми със седалище в Австрия. За целта в центъра за компетентност във Виена има на разположение ок. 10.000 кв. полезна площ, на която върнати автомобили сигурно се съхраняват, отписват от регистрация, почистват, оценяват и предлагат посредством Autobid.de.

Лице за контакти

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.