Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Купуване

Стоп! Всяка седмица се предлагат до 4 500 превозни средства.

Нова регистрация

Многоуважаеми търговци,
по-долу можете да се регистрирате за Autobid.de не задължаващо.

Моля попълнете тук Вашите данни

Държава*
Банка*
IBAN*
SWIFT-BIC*
Правна форма*
Име на фирмата*
Законен представител
Собственик
Съдружник с лична отговорност
Търговски директор
Член на управителния съвет
Собственик / търговски директор
Име*
Фамилия*
Улица / №*
Пощенски код*
Населено място*
Език*
Алтернативна валута Избраната валута служи само за информация
Идент. № ДО* (Пример: BG123456789)
Данъчен №*
Ръчно въвеждане на датата на основаване на предприятието, моля, в следния формат: ДД.MM.ГГГГ
  * Задължително поле  

Данни на участника в търга

Лице за контакти
Обръщение*
Име*
Фамилия*
Email*
E-mail (повторение)*
Дата на раждане*
Позиция
Телефон* Напр. +49 611 44769845 или 0611 44769845
Факс
Мобилен телефон
Потребителско име* (Помощ) Мин. 4 знака – макс. 10 знака
  * Задължително поле  
Интересувам се по-специално от:
Как научихте за нас?

Документи

Тук можете да добавите директно всички необходими документи от Вашата регистрация или накрая да ги изпратите по е-mail на registrierung-autobid@auktion-markt.de или по факс на +49 (0)611 44796-729 (Допустими формати на файлове: JPEG, PNG, PDF). Едва след получаване и проверка на Вашите пълни документи може да бъде активирано Вашето участие в търговете.

Копие бизнес регистрациякопие на извадка от Търговския регистър (ако има налична)Копие личен паспорт (на посочените във Фирмени данни лица, напр. собственик/търговски директор, съдружник с лична отговорност или управителен съвет)  • Вашите данни ще бъдат използване само от Auktion & Markt и доставчиците на превозни средства във връзка с деловите ни отношения. Няма да бъдат предоставени данни на трети лица, освен ако потребителят не е потвърдил изрично съгласието си за предоставянето им.

Важно указание:

След изпращането на този регистрационен формуляр Вие ще получите от нас е-mail за потвърждение. Моля разпечатайте приложения към него PDF документ, изпратете ни го обратно подписан и подпечатан заедно с Вашите пълни документи по факс на +49 611 44796-729 или по е-mail на registrierung-autobid@auktion-markt.de.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.