Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Продаване

Натиснете копчето. Така лесно се продават на търг употребявани автомобили.

Ние сме Ваш партньор за успешно предлагане на пазара на употребявани автомобили!

Вие сте производител, дилър, мениджър на автопарк, лизингова фирма, фирма за автомобили под наем, банково или застрахователно предприятие и желаете отново да предложите на пазара Вашите употребявани превозни средства? Тогава се възползвайте от шанса да спечелите от тях. С Autobid.de Вие многократно разширявате Вашия потенциал от купувачи, и то в цяла Европа. Така повишавате фактор оборот и избягвате ненужното свързване на капитали.

При това Auktion & Markt AG Ви съпровожда при всички процесни стъпки – от консултациите за портфолиото до инкасо мениджмънта и бързата подкрепа на ликвидността.

Общ преглед на Вашите предимства:

  • Ние продаваме за Вас в над 40 страни на 22 езика.

  • Ние имаме над 25 000 регистрирани и изпитани закупчици.

  • Ние предлагаме на пазара Вашите превозни средства прозрачно и след проверка.

  • Ние ще Ви консултираме лично при избора на стоката и формиране на цената.

  • Ние правим експертна оценка на Вашите превозни средства в цяла Европа.

  • Ние поемаме инкасото за Вас в цяла Европа.

  • Ние ще се погрижим за по-малко дни на престой, повече ликвидност и бизнес без риск.

  • Ние предлагаме пълно обслужване от едно място.

Вие ще спечелите благодарение на опита ни в търгове от 30 години насам и от 150 000 ежегодно предлагани на пазара автомобила. Изпитайте ни!

В личен телефонен разговор ние предварително изясняваме отворените въпроси. Може предварително да си уговорите среща за консултации на:

телефон +49 611 44796-0

Ще се радваме да се свържем с Вас!

Ние ще съставим за Вас индивидуална концепция за предлагане на пазара.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.