Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Предприятия

Да знаете точно, къде искате да отидете.Така Ви направляваме към едно солидно бъдеще.

Управление

Счетоводство

Телефон +49 611 44796-55
Факс+49 611 44796-49
E-Mailbuchhaltung@auktion-markt.de

Място за клиринг

Телефон +49 611 44796-640
Факс+49 611 44796-711
Emailclearingstelle@auktion-markt.de

Контролинг & Ревизии

Телефон +49 611 44796-0
Факс+49 611 44796-50
Emailcontrolling@auktion-markt.de

Системна администрация

Телефон +49 611 44796-833
Email edv@auktion-markt.de

Осъществяване на покупката

Телефон +49 611 44796-55
Факс  +49 611 44796-49
Email abwicklung@auktion-markt.de

Удовлетвореност на клиентите

Телефон+49 611 44796-740
Факс+49 611 44796-728
Emailkundenzufriedenheit@auktion-markt.de

Маркетинг & Комуникация

Телефон +49 611 44796-630
Факс+49 611 44796-811
Emailmarketing-kommunikation@auktion-markt.de

Онлайн търг

Телефон+49 611 20516-18
Факс+49 611 20516-55
Emailonline-auktionen@auktion-markt.de

Отдел Човешки ресурси

Телефон +49 611 44796-700
Факс+49 611 44796-755
Emailpersonal@auktion-markt.de

Проекти и иновации

Телефон +49 611 44796-845
Факс+49 611 44796-811
Emailprojekt-innovation@auktion-markt.de

Регистрация

Телефон+49 611 44796-720
Факс+49 611 44796-729
Emailregistrierung-autobid@auktion-markt.de

Abteilungen

Hier können Sie direkten Kontakt mit den einzelnen Abteilungen von Autobid.de aufnehmen.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.