Autobid.de je známka společnosti Auktion & Markt AG Autobid.de je známka společnosti Auktion & Markt AG

Služby

Pokud jde o služby, dostáváme se do nejvyšších otáček.

FAQ Autobid.de and Corona

How can I find out whether a location still supplies vehicles?

For updates please refer to our homepage www.autobid.de. For all external locations, please contact the respective vehicle location independently. You will find contact details on the corresponding pick-up slip.

Do I have to pay for an auctioned vehicle although I am unable to collect at the moment?

Yes, every auctioned vehicle must be paid in full. Only then can we make sure that you can still collect vehicles or, in the event that collection is, you being entiteld to pay reduced stall fees.

Due to the Corona situation my car dealership is currently closed, do I have to pay special attention to something?

Please make sure that you are able to receive shipments from our courier service GO! otherwise we are currently unable to deliver vehicle documents to you. If this is not possible at your car dealership, please provide us with an alternative address if necessary. If it is not at all possible for you to accept current shipments, please let us know as well. We will then keep the vehicle documents for you for the time being. 

FAQ

Všeobecné

Co je live aukce?

Při live aukci je možné vozidla vydražit výhradně na místě v aukčním centru. Všechny automobily se při tom postupně přivezou do aukční síně a po jednom se vydraží. Prohlídka vozidel je možná dvě hodiny před začátkem aukce. Před samotnou aukcí je možné si stáhnout aukční katalog jako PDF soubor.

Co je online aukce?

Při online aukci lze vozidla dražit výhradně přes internet prostřednictvím naší aukční platformy www.autobid.de. Jakmile je aukce zveřejněna na internetu, je ihned možné začít přihazovat. Online aukce končí hotbid fází (viz Časté dotazy » Aukce » Hotbid fáze).

Co je netlive aukce?

Netlive aukce je kombinace live a online aukce. Účast je možná buď na místě, nebo přes internet prostřednictvím naší aukční platformy www.autobid.de.

Co jsou otevřené a uzavřené aukce?

V otevřených aukcích může vozidla dražit každý registrovaný dražitel, zatímco v případě uzavřených aukcí (např. BMW Group) mají k aukci přístup a vozidla mohou dražit jen určité skupiny kupujících (např. smluvní partneři společnosti BMW nebo pobočky společnosti BMW).

Registrace

Jaké podmínky musí být splněny pro přihlášení?

Musíte být komerční obchodník s motorovými vozidly a obchod s motorovými vozidly musíte mít veden jako Musíte být komerční obchodník s motorovými vozidly a obchod s motorovými vozidly musíte mít veden jako hlavní předmět podnikání. Uvedení jako vedlejší předmět podnikání v ohlášení živnosti pro splnění podmínek naší registrace nestačí.

Jaké podklady pro registraci potřebuji?

Nejprve prosím kompletně vyplňte registrační formulář a mějte připravenou kopii občanského průkazu majitele / jednatele / člena představenstva / osobně ručícího společníka, výpis z obchodního rejstříku a ohlášení živnosti. Výpis z obchodního rejstříku potřebujeme u následujících typů společností: GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, AG, e.K., Ltd. UG (s ručením omezeným).

Poté od nás e-mailem dostanete potvrzení o registraci. Toto potvrzení je třeba podepsat a orazítkovat ve třech vyhotoveních. Po obdržení a kontrole všech potřebných podkladů vám zašleme vaše přístupové údaje, a to i e-mailem.

Jaké náklady jsou s registrací spojené?

Pro zákazníky z Německa a ze zemí mimo EU je registrace obecně zdarma.

Jak dlouho registrace trvá?

Náš tým zkontroluje, zda jsou vaše podklady kompletní a správné. Tyto úkony mohou trvat dva až maximálně čtyři dny.

Aukce

Jak se mohu zúčastnit aukce?

Jako úspěšně zaregistrovaný zákazník dostanete číslo dražitele, s nímž se můžete účastnit všech live aukcí v aukčním centru. Dále dostanete heslo a zvolíte si osobní uživatelské jméno. S těmito přístupovými údaji se můžete účastnit online aukcí na webu Autobid.de.

Nemohu se přihlásit. Jaké to může mít důvody?

  1. Dosud jste nezaplatili neuhrazené faktury.

  2. Změnila se vaše adresa a dosud jste nám nezaslali změněné ohlášení živnosti.

  3. Nevyslovili jste souhlas s našimi aktuálními všeobecnými obchodními podmínkami a se zasíláním elektronických faktur nebo s naším aktuálním ceníkem.

Můžeme vám pomoci? Obraťte se prosím na náš zákaznický servis na telefonním čísle +49 611 44796-55.

Mohu se účastnit všech aukcí?

Všichni zaregistrovaní zákazníci se mohou účastnit otevřených aukcí. Uzavřené aukce jsou přístupné pouze pro určité okruhy kupujících (např. uzavřené aukce společnosti BMW).

Jak najdu určitý vůz?

Pro vyhledávání vozů existují dvě možnosti:

  1. možnost: Klikněte na možnost „Koupě“ a poté na možnost „Hledání vozidel“ (výběr podle kritérií vozidel: např. výrobce, model, typ převodovky, najetá vzdálenost).

  2. možnost: Klikněte na možnost „Koupě“ a poté na možnost „Termíny“ (výběr podle jednotlivých aukcí).

Sledování vozidel

Sestavte si vlastní aukční katalog. Můžete tak sledovat průběh aukce pro svá vybraná vozidla a budete mít neustále přehled o zvoleném portfoliu vozidel, která vás zajímají. Svá vozidla můžete kdykoliv otevřít pomocí položky nabídky „Sledovaná vozidla“.

Co je vyvolávací cena? Co je podmínková cena?

Vyvolávací cena je cena, za kterou bude vozidlo v každém případě schváleno k prodeji. Je však možné zadávat také nabídky pod úrovní vyvolávací ceny. V jaké výši je možné zadávat první nabídky, se zobrazuje pod nabídkovým polem na stránce s barometrem. Pokud je aukce ukončená a maximální nabídka je pod vyvolávací cenou, vozidlo se nachází v podmínce. Dodavatel pak rozhodne, zda prodej vozidla schválí nebo zda nabízenou cenu odmítne. Vyřízení podmínky může trvat maximálně 72 hodin. Vaše nabídka zůstává i v případě podmínky závazná.

Co je aukční barometr?

Aukční barometr je ústředním prvkem naší aukční platformy. Přehledně se tu zobrazuje každá zadaná nabídka s příslušným uživatelským jménem. Díky tomu je přihazování srozumitelné a jednoduché. Nabídky v červené oblasti (pod vyvolávací cenou) se zatím nacházejí v podmínce. Nabídky v zelené oblasti (nad vyvolávací cenou) jsou přímo schválené a vozidla získá dražitel, který nabídne nejvyšší cenu.

Upozornění: U aukcí společnosti BMW Bank a skupiny BMW Group vidíte pouze své vlastní uživatelské jméno. Ostatní příhozy jsou označeny jménem „Dražitel“. Pokud se účastníte netlive aukce prostřednictvím internetu, zobrazují se příhozy zadané na místě jako „Livebid“.

Co je hotbid fáze?

Pokud se vozidlo nachází v hotbid fázi, je aukce krátce před ukončením. Hotbid fáze představuje poslední možnost pro zadání příhozů a odpovídá odpočítávání licitátora při live aukci. Hotbid fáze zpravidla trvá 15 sekund. Pokud je během této doby zadána další nabídka, začíná hotbid fáze znovu. Teprve po skončení hotbid fáze je aukce dokončená a vozidlo je přiklepnuto dražiteli, který nabídl nejvyšší cenu.

Co je nabídkový agent?

Nabídkový agent automaticky zadává další příhozy až do vámi stanovené maximální částky. Tuto funkci lze kdykoliv aktivovat. Vaši maximální částku ostatní dražitelé nevidí.

Zadávání nabídek

Pro zadávání příhozů existují tři možnosti:

  1. Přihazovat můžete v krocích po 100 eurech, 200 eurech a 500 eurech.

  2. Můžete zadat nabídku, kterou sami definujete. Tato nabídka je pro ostatní dražitele viditelná.

  3. Můžete aktivovat nabídkového agenta, který pro vás automaticky přihazuje v krocích po 100 eurech až do vaší maximální částky. Vaši maximální částku ostatní dražitelé nevidí.

Vydražení vozidla

Vozidlo jste v dražbě získali, pokud byla aukce ukončena, zadali jste nejvyšší nabídku a cena přesahuje vyvolávací cenu (zobrazení zelenou barvou). Dostanete potvrzení e-mailem. Nebo se vozidlo nachází v podmínce a dodavatel rozhodne, zda prodej vozidla za danou cenu schválí. Vaše nabídka zůstává i v případě podmínky závazná. Následně e-mailem dostanete informaci o tom, zda došlo ke schválení prodeje.


Další informace o registraci, průběhu online aukcí, vyhledávání vozidel, aukčním barometru, hotbid fázi, nabídkovém agentu, sledování vozidel atd. najdete také v naší příručce v části „Služby“.

Vyřízení prodeje

Jaké náklady jsou s dražbou spojené?

Podrobnější informace o cenách najdete v našem ceníku.

Platby za vozidla

Platbu za vozidla prosím proveďte vždy ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. Fakturovaná částka je splatná okamžitě. Fakturu najdete bezprostředně po skončení aukce ve své schránce.

Proč není na faktuře, u které je vozidlo zdaněno podle § 25a UStG, uvedena daň z přidané hodnoty ani u přirážky?

Pokud není uvedeno jinak, dražíme vozidla pod vlastním jménem a na vlastní fakturu. Jsme tedy dodavatelem a nikoliv zprostředkovatelem zboží. Přirážka tedy je vždy součástí celkové kupní ceny, stejně jako tomu je například i při dodávce zboží, u níž se ke kupní ceně účtuje ještě poštovné a balné.

Přirážka tedy představuje vedlejší plnění k hlavnímu plnění (dodávka vozidla) a co do DPH má stejné postavení. 

Dodávka se zdaněním rozdílu se řídí § 25a UStG. Podle tohoto ustanovení není dovoleno výslovně uvádět daň z přidané hodnoty. V odst. 1 jsou explicitně uvedeny také dražby pod vlastním jménem. V oddílu 276a odst. 2 UStR z roku 2008 jsou uvedena další, doplňující ustanovení.

Vyzvednutí vozidel

Pokud jste vydražili vozidlo online, bude váš doklad pro vyzvednutí vozidla připraven pod položkou nabídky „Schránka“, jakmile bude fakturovaná částka připsána na náš účet. Odeslání dokladu pro vyzvednutí může v některých případech trvat i déle. Bližší informace k tomuto tématu najdete v popisu příslušného vozidla v části „Schválení vozidla“. Pozor: V případě online aukcí musejí nejprve být všechna vámi vydražená vozidla z dané aukce zaplacena a teprve poté dostanete doklady pro vyzvednutí. 

Doklady pro vyzvednutí vás opravňují k vyzvednutí vydražených vozidel. Jeden pracovní den před vyzvednutím vozidla se prosím ohlaste kontaktní osobě uvedené na dokladu pro vyzvednutí. Důležité: Pokud byste vozidlo nemohli převzít sami, udělte prosím plnou moc jiné osobě nebo dopravci. Zplnomocněná osoba potřebuje svůj občanský průkaz a rovněž kopii občanského průkazu osoby, která plnou moc udělila.

Kdy dostanu dokumenty od vozidla?

Bližší informace k tomuto tématu najdete v popisu příslušného vozidla v části „Odeslání dokumentů od vozidla“.


Máte ještě nezodpovězené otázky? Zavolejte nám na telefonní číslo
+49 611 44796-55. Rádi vám pomůžeme.

Abyste mohli vyhledávat vozidla, budete přesměrováni na vyhledávací formulář na webu www.autobid.de.

Vážený obchodníku,
abyste se na tomto aukčním portálu mohli účastnit aukcí, musíte se na Autobid.de jednorázově zaregistrovat (nezávazně).

Nyní budete přesměrováni na registrační formulář.