Autobid.de on Auktion & Markt AG kaubamärk Autobid.de on Auktion & Markt AG kaubamärk

Teenindus

Teenindusele mõeldes meie ind kasvab.

FAQ Autobid.de and Corona

How can I find out whether a location still supplies vehicles?

For updates please refer to our homepage www.autobid.de. For all external locations, please contact the respective vehicle location independently. You will find contact details on the corresponding pick-up slip.

Do I have to pay for an auctioned vehicle although I am unable to collect at the moment?

Yes, every auctioned vehicle must be paid in full. Only then can we make sure that you can still collect vehicles or, in the event that collection is, you being entiteld to pay reduced stall fees.

Due to the Corona situation my car dealership is currently closed, do I have to pay special attention to something?

Please make sure that you are able to receive shipments from our courier service GO! otherwise we are currently unable to deliver vehicle documents to you. If this is not possible at your car dealership, please provide us with an alternative address if necessary. If it is not at all possible for you to accept current shipments, please let us know as well. We will then keep the vehicle documents for you for the time being. 

FAQ

Üldinfo

Mis on live-oksjonid?

Live-oksjonil saab sõidukeid osta üksnes oksjonikeskuses koha peal. Selleks sõidutatakse kõik mootorsõidukid üksteise järel oksjonihallis ette ja müüakse oksjonil ühekaupa. Sõidukitega saab kaks tundi enne oksjoni algust tutvuda - eelnevalt saab oksjonikataloogi pdf-failina ka alla laadida.

Mis on onlain-oksjon?

Onlain-oksjonil saab sõidukeid osta üksnes meie oksjoniplatvormil www.autobid.de. Kui oksjon pannakse onlaini, saab sellest hetkest alates juba pakkumisi teha. Onlain-oksjon lõpeb hotbid-faasiga (vaadake KKK » Oksjonid » Hotbid-faas).

Mis on netlive-oksjon?

Netlive-oksjon on kombinatsioon live- ja onlain-oksjonist. Osavõtt toimub kas koha peal või onlainis meie oksjoniplatvormi www.autobid.de kaudu.

Mis on lahtised ja kinnised oksjonid?

Lahtistel oksjonitel saab iga registreeritud pakkuja sõidukeid oksjonil osta, kinnistel oksjonitel (nt BMW Group) on oksjonile juurdepääs ainult teatud ostjate rühmadel (nt BMW lepingupartnerid ha BMW esindused) ja nemad saavad seal sõidukeid osta.

Registreerimine

Millised eeltingimused peavad olema registreerumiseks täidetud?

Te olete ettevõtjast automüüja ja autode müük peab olema põhitegevusena registrisse kantud. Ettevõtluse registreerimisel registrisse kantud kõrvaltegevus ei ole loa saamiseks piisav.

Milliseid dokumente on mul registreerimiseks vaja?

Palun täitke registreerimisvorm kõigepealt täielikult ära ja hoidke omaniku/tegevdirektori/juhataja/isiklikult vastutava osaniku isikutunnistuse koopia ja äriregistri väljavõte ning ettevõtte tegevusluba käepärast. Äriregistri väljavõtet on meil vaja järgmiste õiguslike vormide puhul: GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, AG, e.K., Ltd. UG (piiratud vastutusega).

Seejärel saate Te e-kirja teel registreerimiskinnituse. See tuleb kolm korda allkirjastada ja tembeldada. Pärast kõikide dokumentide saatmist ja kontrollimist saadame Teile Teie juurdepääsuandmed, samuti e-kirja teel. 

Millised kulud mul registreerumisel tekivad?

Registreerimine on põhimõtteliselt tasuta Saksa klientidele ja ELi välistele klientidele.

Kui kaua registreerimine kestab?

Meie meeskond kontrollib Teie dokumentide terviklikkust ja õigsust. See toiming võib kesta kaks kuni maksimaalselt neli päeva.

Oksjonid

Kuidas ma saan oksjonist osa võtta?

Edukalt registreerunud kliendina saate Te pakkuja numbri, millega Te saate osaleda kõikidel live-oksjonitel. Lisaks saate salasõna ja Teil tuleb valida oma isiklik kasutajanimi. Nende juurdepääsuandmetega saate Te onlain-oksjonitest veebilehel Autobid.de osa võtta.

Ma ei saa sisse logida. Mis võib olla selle põhjuseks?

  1. Te pole lahtisi arveid veel ära maksnud.

  2. Teie aadress on muutunud ja Te pole meile veel ettevõtte ümberregistreerimise paberit saatnud.

  3. Te ei ole aktsepteerinud meie aktuaalseid tehingu tüüptingimusi ja elektrooniliste arvete saamist või meie aktuaalset hinnakirja.

Kas me saame Teid aidata? Siis pöörduge palun meie klienditeeninduse poole telefoninumbril +49 611 44796-55.

Kas ma saan osaleda kõikidel oksjonitel?

Kõik registreeritud kliendid saavad avatud oksjonitest osa võtta. Kinnised oksjonid on kättesaadavad ainult teatud ostjate ringile (nt kinnised BMW oksjonid).

Kuidas ma leian sõiduki?

Sõidukite otsimiseks on kaks võimalust:

  1. võimalus: klikake "Ost" peale ja siis "Sõiduki otsing" peale (selekteerimine sõiduki kriteeriumide järgi: nt tootja, mudel, käigukasti  tüüp, läbisõit).

  2. võimalus: klikake "Ost" peale ja siis "Ajad" ajad (selekteerimine üksikute oksjonite järgi).

Sõidukite vaatlemine

Koostage oma oksjonikataloog. Sellega saate siis jälgida isiklikult väljavalitud sõidukite oksjoni käiku ja Teil on kogu aeg ülevaade Teie poolt väljavalitud ja huvipakkuvatest sõidukitest. Oma sõidukid saate Te kuvada igal ajal menüüpunkti "Jälgitud sõidukid" alt.

Mis on alghind? Mis on reservhind?

Väljakuulutamise hind on see hind, millega sõiduk igal juhul müügiks vabaks antakse. Kuid on olemas ka võimalus teha pakkumisi allapoole väljakuulutatud hinda. Millises suurusjärgus esimesed pakkumised võib teha, on näha pakkumiste lahtris baromeetri leheküljel. Kui oksjon on lõppenud ja kõrgeim pakkumine on allapoole väljakuulutatud hinda, on sõiduk reservatsioonis. Sõiduki müükipanija saab nüüd otsustada, kas ta annab sõiduki vabaks või lükkab pakutud hinna tagasi. Reservatsiooni väljaselgitamine võib võtta maksimaalselt 72 tundi. Teie pakkumine jääb ka reservatsiooni korral siduvaks.

Mis on oksjoni baromeeter?

Oksjoni baromeeter on meie oksjoniplatvormi keskne element. Iga tehtud pakkumine koos selle juurde kuuluva kasutajanimega tuuakse ära ülevaatlikult. See teeb pakkumistoimingu igal ajal ülevaatlikuks ja lihtsaks. Pakkumised punasel alal (alghinnast allpool) on veel reservis. Pakkumised rohelisel alal (alghinnast kõrgemad) on otse vabaks antud ja sõidukid müüakse oksjonil kõige suurema pakkumise teinud isikule.

Palun pidage silmas: BMW Bank'i ja BMW kontserni oksjonitel näete Te üksnes oma pakkujanime, teised pakkumised kannavad nime „pakkuja“. Kui Te võtate onlainis Netlive-oksjonist osa, kuvatakse pakkumised, mis tehakse koha peal, nimetusega „Livebid“.

Mis on hotbid-faas?

Kui sõiduk on hotbid-faasis, siis on oksjon vahetult lõppemas. Hotbid-faas kujutab endast viimast võimalust pakkumiste tegemiseks ning see on võrreldav oksjonipidaja loendamisega live-oksjonil. Hotbid-faas kestab reeglina 15 sekundit. Kui sel ajal tehakse pakkumine, siis algab hotbid-faas uuesti. Alles hotbid-faasi lõppedes on oksjon lõppenud ja sõiduk kuulutatakse müüduks kõige suurema pakkumise teinud isikule. 

Mis on pakkumisagent?

Pakkumisagent pakub automaatselt kuni Teie kindlaksmääratud suurima pakkumiseni kaasa, teda saab alati aktiveerida. Teie suurim pakkumine ei ole teistele pakkujatale nähtav.

Pakkumiste tegemine

Pakkumiste tegemiseks on kolm võimalust:

  1. Te saate 100 €, 200 € ja 500 € sammudes pakkuda.

  2. Te saate teha Teie enda poolt kindlaksmääratud pakkumise. See pakkumine on teistele pakkujatele nähtav.

  3. Te saate aktiveerida pakkumisagendi, kes pakub 100 € kaupa automaatselt kuni kõrgeima pakkumiseni kaasa. Teie kõrgeim pakkumine ei ole teistele pakkujatele nähtav.

Sõiduki oksjonil ostmine

Te olete oksjonil sõiduki omandanud, kui oksjon on lõppenud, Te tegite suurima pakkumise ja hind on alghinnast kõrgem (roheline). Te saate kinnituseks e-kirja. Te saate kinnituseks e-kirja. Või sõiduk on reservis ja sõiduki müükipanija otsustab, kas ta annab sõiduki selle hinnaga vabaks või mitte. Teie pakkumine jääb siduvaks ka reservis oleku korral. Te saate järgnevalt info e-kirja teel, kas sõiduk anti vabaks või mitte.


Muu info registreerimise, onlain-oksjoni toimumise, sõidukite otsimise, oksjoni baromeetri, hotbid'i, pakkumisagendi, sõidukite vaatlemise jm kohta leiate Te ka meie käsiraamatust "Teenused" alt.

Ostu toimumine

Millised oksjonikulud mul tekivad?

Kulude kohta leiate Te lähemat infot meie hinnakirjast.

Sõidukite eest maksmine

Palun tasuge sõidukite eest alati arvel märgitud kontole. Arvesumma kuulub kohe tasumisele. Arve leiate Te vahetult pärast oksjonit oma postkastist.

Miks ei ole arvel, mille puhul sõiduk on käibemaksuseaduse § 25a järgi maksustatud, ka pealemaksu puhul käibemaks eraldi välja toodud?

Me müüme, kui ei ole teisiti välja toodud, sõidukeid oma nimel ja oma arvel. Me oleme seega kauba tarnijad ja mitte vahendajad. Pealemaks on seega alati osa kogu ostuhinnast, nt ka kauba tarnimisel, mille puhul arvestatakse ostuhind koos lisanduva porto ja pakendiga.

Pealemaks on seega põhiteenuse lisateenus (sõiduki tarnimine) ja seda käsitletakse käibemaksu puhul samamoodi. 

Diferentseeritult maksustatud tarne kord on sätestatud käibemaksuseaduse §-s 25a. Selle järgi ei tohi käibemaksu avatult välja tuua. Lõikes 1 mainitakse selgesõnaliselt ka oma nimel tehtavaid oksjoneid. 2008. aasta käibemaksusuuniste alajaotuse 276a lõikes 2 on sätestatud edasised täiendavad regulatsioonid.

Sõidukile järeletulemine

Kui Te ostsite onlainis oksjonil sõiduki, on järeletulemisteatis menüüpunkti "Postkast" all Teie jaoks valmis pandud, niipea kui arve summa on meie kontole laekunud. Järeletulemisteatise saatmine võib mõnedel juhtudel võtta ka rohkem aega. Lähemat infot selle kohta saate Te vastava sõiduki kirjeldusest "Sõiduki vabaks andmise" alt. Palun pidage meeles: onlain-oksjonite puhul peavad kõigepealt kõik Teie poolt selle oksjoni käigus ostetud sõidukid olema tasutud, enne kui Te järeletulemisteatised saate.

Järeletulemisteatised annavad Teile õiguse tulla ostetud sõidukitele järele. Palun võtke üks tööpäev enne sõidukile järeletulemist järeletulemisteatisel märgitud kontaktisikuga ühendust. Tähtis! Kui Te ei võta sõidukit ise vastu, väljastage palun mõnele teisele isikule või ekspedeerijale selleks volikiri. Volitatud isikul peab järeletulemisel olema kaasas oma isikutunnistus ja volitaja isikutunnistuse koopia.

Millal saan ma sõiduki dokumendid kätte?

Lähemat infot saate Te vastava sõiduki kirjeldusest "Sõiduki dokumentide saatmise" alt.


Kas Teil on veel lahtisi küsimusi? Siis helistage meile telefoninumbril
+49 611 44796-55. Me aitame Teid hea meelega.

Sõiduki otsingu tegemiseks suunatakse teid edasi www.autobid.de otsingumaskile.

Lugupeetud müüja!
selleks, et teha selles oksjoniportaalis pakkumist, tuleb teil end Autobid.de-s registreerida (kohustustevaba).

Teid suunatakse kohe registreerimisvormile.