Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG

Διεύθυνση σύνταξης

Διεύθυνση σύνταξης

Εκδότης:

Auktion & Markt AG
Klarenthaler Straße 83
65197 Wiesbaden
Deutschland

Tel.: +49 611 44796-55
Fax: +49 611 44796-49
autobid@auktion-markt.de
www.autobid.de

 

Έδρα της εταιρείας:
Wiesbaden

Δικαστήριο τόπου τήρησης μητρώου:
Πρωτοδικείο Wiesbaden

Εμπορικό μητρώο:
HRB 20968

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ:
DE232442550

Εκπροσωπούμενος από το διοικητικό συμβούλιο:
Günter Kaufmann (πρόεδρος),
Mark Lehmann,
Peter Lindner, 
Oliver Wimmers

Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου:
Karl Rolf Muth

Legal notice

Auktion & Markt AG works carefully to ensure that the information and data on its Web site www.autobid.de is appropriate and relevant. However, any liability or guarantee for currentness, correctness and completeness of the information and data provided is ruled out. This also applies to all other Web sites which are listed directly or indirectly, which are referenced using hyperlinks. Auktion & Markt AG is not responsible for the content of such Web sites which can be accessed using these hyperlinks.

Furthermore, Auktion & Markt AG is not liable for any direct or indirect damages incurred, including lost profits, which arise from the use of the information or data found on the Web site www.autobid.de. Also ruled out are any rights and obligations between Auktion & Markt AG and the user of the Web site www.autobid.de or third parties.

Auktion & Markt AG reserves the right to make changes or additions at any time to the provided information and data, without the necessity of providing advance notice.

The content of this Web site, in particular all texts, images, graphics, logos, web-cam pictures, and audio, video and animation files, as well as any compositions, are subject to copyright laws and other laws that protect intellectual property. However, Auktion & Markt AG grants users the right to use, save or copy either in whole or in part the images, texts, and graphics provided on this Web site for publishing purposes, in the framework of applicable press and copyright law. Here, Auktion & Markt AG must be named as source/author, and specimen copies provided to the communications department of Autobid.de. However, in contrast, logos, web-cam images, audio, video and animation files and their compositions which are used on the Autobid.de Web site, may not be used, stored or reproduced without prior authorization by Auktion & Markt AG.

The texts, images, graphics, logos etc. provided on the Autobid.de Web site may not be changed nor may they be copied for commercial purposes and used on other Web sites.

The Web site www.autobid.de grants no license rights whatsoever to the intellectual property of Auktion & Markt AG.

All of the brands and logos named on the Autobid.de Web site are legally protected marks.

All information or data, their use and the registration for the Autobid.de Web site, as well as all things done, tolerated, or refrained from in relation to the Autobid.de Web site are subject exclusively to German law. Place of fulfilment and sole legal venue is Wiesbaden.

Please also observe our information on privacy protection.

Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.