Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG

Αντιπροσωπείες

εξωτερικού. Και στο εξωτερικό καλή εξυπηρέτηση από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.

Ιταλία

Εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία

Η αντιπροσωπεία εξωτερικού στην Ιταλία αποτελεί σημείο αφετηρίας για προμηθευτές και πωλητές της εθνικής αγοράς. Σε μια από τις πιο εύρωστες οικονομικά περιοχές της Ευρώπης, γύρω από το Μιλάνο, γίνονται παραλαβές μεταχειρισμένων οχημάτων από εκπαιδευμένους συνεργάτες, βάσει μιας εκτενούς, τυποποιημένης λίστας ελέγχου.

Οχήματα ιταλών προμηθευτών μεταφέρονται μετά τη δημοπρασία σε ένα από τα γερμανικά κέντρα logistics και παραδίδονται εκεί. Το Autobid.de δεν αναλαμβάνει καμία τυπική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής άδειας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.