Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG

Αγορά

Κάθε εβδομάδα μέχρι και 4.500 οχήματα σε προσφορά.

Νέα εγγραφή

Αξιότιμε Συνεργάτη,
στη συνέχεια μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν και χωρίς δεσμεύσεις στην Autobid.de .

Παρακαλούμε καταχωρήστε εδώ τα στοιχεία σας

Χώρα*
Τράπεζα*
IBAN*
SWIFT-BIC*
Νομική μορφή επιχείρησης*
Όνομα εταιρείας*
Νόμιμος εκπρόσωπος
Κάτοχος
Εταίρος με προσωπική ευθύνη
Γενικός Διευθυντής
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου
Κάτοχος / Διευθυντής
Όνομα*
Επώνυμο*
Οδός / Αριθμός*
Τ.Κ.*
Πόλη*
Γλώσσα*
Άλλο νόμισμα Το επιλεγμένο νόμισμα εξυπηρετεί μόνο σκοπούς πληροφόρησης
Αριθμός φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ.* (Παράδειγμα: EL123456789)
ΑΦΜ*
Χειροκίνητη εισαγωγή της ημερομηνίας ίδρυσης της επιχείρησης, με την παρακάτω μορφή: ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ
  * Υποχρεωτικά πεδία  

Στοιχεία πλειοδότη

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Τίτλος*
Όνομα*
Επώνυμο*
E-mail*
E-mail (επανάληψη)*
Ημ/νία γέννησης*
Θέση
Τηλέφωνο* Παραδ. +49 611 44769845 ή 0611 44769845
Φαξ
Κινητό
Ψευδώνυμο χρήστη* (Βοήθεια) τουλαχ. 4 έως 10 λατινικοί χαρακτήρες
  * Υποχρεωτικά πεδία  
Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα:
Πώς μάθατε για εμάς;

Έγγραφα

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα της εγγραφής σας ή μπορείτε να τα στείλετε στο τέλος μέσω e-mail registrierung-autobid@auktion-markt.de ή μέσω φαξ στο +49 (0)611 44796-729 (eπιτρεπόμενες μορφές αρχείου: JPEG, PNG, PDF). Μόνο μετά την παραλαβή και τον έλεγχο όλων των εγγράφων μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημοπρασία.

Φωτοαντίγραφο έναρξης εργασιώνΦωτοαντίγραφο του αποσπάσματος από το εμπορικό μητρώο (εάν υπάρχει)Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (των ατόμων της εταιρείας π.χ. ιδιοκτήτης, διευθύνων σύμβουλος, εταίρος με προσωπική ευθύνη ή πρόεδρος)Σημαντική επισήμανση:

Αφού αποστείλετε το παρόν έντυπο εγγραφής, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης. Εκτυπώστε το συνημμένο έγγραφο PDF, υπογράψτε το, σφραγίστε το και στείλτε το μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα μέσω φαξ στο +49 611 44796-729 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση registrierung-autobid@auktion-markt.de.

Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.