„Autobid.de“ yra registruotas firmos „Auktion & Markt AG“ prekės ženklas „Autobid.de“ yra registruotas firmos „Auktion & Markt AG“ prekės ženklas

Servisas

Kalbant apie servisą, mes visuomet didiname pagreitį.

FAQ Autobid.de and Corona

How can I find out whether a location still supplies vehicles?

For updates please refer to our homepage www.autobid.de. For all external locations, please contact the respective vehicle location independently. You will find contact details on the corresponding pick-up slip.

Do I have to pay for an auctioned vehicle although I am unable to collect at the moment?

Yes, every auctioned vehicle must be paid in full. Only then can we make sure that you can still collect vehicles or, in the event that collection is, you being entiteld to pay reduced stall fees.

Due to the Corona situation my car dealership is currently closed, do I have to pay special attention to something?

Please make sure that you are able to receive shipments from our courier service GO! otherwise we are currently unable to deliver vehicle documents to you. If this is not possible at your car dealership, please provide us with an alternative address if necessary. If it is not at all possible for you to accept current shipments, please let us know as well. We will then keep the vehicle documents for you for the time being. 

FAQ

Bendroji informacija

Kas yra „Live“ aukcionas?

Tiesioginio („Live“) aukciono metu transporto priemonės gali būti perkamos iš varžytinių tik vietoje, aukcionų centre. Tuo tikslu, visos transporto priemonės paeiliui įvairuojamos į aukciono patalpą ir atskirai po vieną parduodamos iš varžytinių. Transporto priemonių apžiūra galima dvi valandas iki aukciono pradžios – iki tol galima nusikrauti aukciono katalogą, kaip PDF formato dokumentą.

Kas yra „Online“ aukcionas?

Tiesioginiame internetiniame aukcione transporto priemonių prekyba aukciono būdu galima tik tiesioginio interneto seanso metu, naudojantis mūsų aukcionų platforma www.autobid.de. Paskelbus tiesioginį aukcioną internete, nuo tos pačios akimirkos galima teikti kainų siūlymus. „Online“ aukcionas baigiamas, pasiekus „Hotbid“ fazę (žiūrėkite DUK » Aukcionai » „Hotbid“ fazė).

Kas yra „Netlive“ aukcionas?

„Netlive“ aukcionas yra „Live“ ir „Online“ aukcionų kombinacija. Dalyvavimas galimas arba vietoje arba prisijungus internete prie mūsų aukcionų platformos www.autobid.de.

Kas yra viešieji ir uždarieji aukcionai?

Viešuosiuose aukcionuose kiekvienas registruotas dalyvis gali dalyvauti siūlant kainą už transporto priemonę, uždaruosiuose aukcionuose (pvz. BMW Group) prieiga gali naudotis konkrečios tam tikros pirkėjų grupės (pvz. sutartiniai partneriai arba BMW atstovybės) ir pirkti transporto priemones iš varžytinių.

Registracija

Kokios sąlygos yra būtinos, norint užsiregistruoti?

Jūs užsiimate automobilių prekybos verslu ir prekyba transporto priemonėmis yra registruota, kaip pagrindinė verslo šaka. Verslo registracijos pažymėjime nurodyta kaip šalutinė verslo šaka, nesuteikia teisės į registraciją.

Kokie dokumentai reikalingi registracijai?

prašom pirmiausiai išsamiai užpildyti registracijos formą ir paruošti savininko/įmonės vadovo/valdybos pirmininko/asmeniįkai atsakingo akcininko asmanes tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei prekybos įmonių registro išrašą ir įmonės registracijos pažymėjimą. Šis prekybos įmonių registro išrašas būtinas tokių fomų įmonėms: GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, AG, e.K., Ltd. UG (ribotos atsakomybės įmonėms).

Po to elektroniniu laišku Jūs gausite registracijos patvirtinimą. Jį reikia tris kartus pasirašyti ir patvirtinti antspaudu. Gavus ir patikrinus visus būtinus dokumentus, taip pat elektroniniu paštu išsiųsime Jums Jūsų prisijungimo duomenis.

Kokios išlaidos, susijusios su registracija, manęs laukia?

Klientams iš Vokietijos ir iš šalių ne ES narių registracija iš principo yra nemokama.

Kiek laiko trunka registracijos procesas?

Mūsų komanda patikrins ar jūsų dokumentai yra pilnai sukomplektuoti ir teisingi. Ši procedūra gali užtrukti nuo dviejų iki daugiausiai keturių dienų.

Aukcionai

Kokiu būdu galiu dalyvauti aukcione?

Kaip sėkmingai užsiregistravęs klientas Jūs gausite siūlytojo numerį, su kuriuo Jūs galėsite dalyvauti visuose „Live“ aukcionuose aukcionų centre. Papildomai gausite slaptažodį ir pasirinksite asmeninę vartotojo vardą. Su šiais prisijungimo duomenimis galėsite dalyvauti tiesioginiuose internetiniuose aukcionuose Autobid.de.

Man nepavyksta prisijungti. Kokios galėtų būti to priežastys?

  1. Jūs dar nesate apmokėjęs nesumokėtų sąskaitų.

  2. Pasikeitė Jūsų adresas, tačiau Jūs mums vis dar neatsiuntėte perregistravimo pažymos.

  3. Jūs dar nepatvirtinote, kad pripažįstate mūsų BVS ir elektroninių sąskaitų gavimą arba mūsų aktualų kainininką.

Galime Jums padėti? Tuomet prašom kreiltis į mūsų klientų aptarnavimo padalinį telefonu +49 611 44796-55.

Ar aš galiu dalyvauti visuose aukcionuose?

Visi registruoti klientai gali dalyvauti atviruosiuose aukcionuose. Uždarieji aukcionai prieinami tik tam tikram pirkėjų ratui (pvz. Uždarieji BMW aukcionai).

Kaip man rasti transporto priemonę?

Yra dvi galimybės ieškoti transporto priemonių:

  1. Galimybė: Spustelėkite „Pirkimas” ir tuomet „Automobilio paieška” (atranka pagal transporto priemonės kriterijus: pvz. gamintojas, modelis, pavarų dėžės tipas, rida).

  2. Galimybė: Spustelėkite „Pirkimas” ir tuomet „Terminai” (atranka pagal atskirus aukcionus).

Transporto priemonių stebėjimas

Susidarykite savo aukcionų katalogą. Tokiu būdu galima stebėti asmeniškai pasirinktų transporto priemonių aukciono eigą ir Jūs nuolat turite bendrą vaizdą apie pasirinktų Jus dominančių transporto priemonių portfelį. Savo transporto priemones bet kuriuo metu galite susirasti, pasinaudodami meniu skyreliu „Stebimos transporto priemonės".

Kas yra pradinė kaina? Kas yra sąlyginė kaina?

Pradinė kaina yra tokia kaina, už kurią transporto priemonė bet kuriuo atveju gali būti parduota. Tačiau yra galimybė, taip pat siūlyti kainą, kuri yra mažesnė negu pradinė. Kokio dydžio gali būti pirmieji kainų siūlymai, rodoma kainų siūlymo laukelyje iš barometro pusės. Jei aukcionui pasibaigus didžiausia pasiūlyta kaina yra žemesnė, nei pradinė, transporto priemonė laikoma su išlyga. Dabar tiekėjas privalo apsispręsti, ar jis sutinka parduoti transporto priemonę, ar atmeta pasiūlytą kainą. Tokių išlygų aiškinimasis gali užtrukti ne daugiau,kaip 72 valandas. Jūsų pasiūlymas, išlygos atveju, išlieka teisiškai įpareigojantis.

Kas yra aukciono barometras?

Aukciono barometras yra centrinis mūsų aukciono platformos elementas. Kiekvienas pateiktas kainos pasiūlymas su jį pateikusio vartotojo vardu yra vaizdžiai parodomas. Tai užtikrina, kad kainų siūlymo procesas bet kuriuo metu būtų suprantamas ir paprastas. Kainos pasiūlymai, esantys raudonojoje zonoje (žemiau pradinės kainos) dar vis yra su išlyga. Kainų pasiūlymai, esantys žaliojoje zonoje (virš pradinės kainos) yra iš karto priimti ir transporto priemonė parduodama didžiausią kainos pasiūlymą pateikusiam pirkėjui.

Prašom atkreipti dėmesį: BMW Bank ir BMW Group aukcionuose Jums matomas yra tik Jūsų vartotojo vardas, visi kiti siūlymai yra paženklinti pavadinimu „Siūlytojas“. Jei Jūs dalyvaujate tiesioginiame-internetiniame aukcione (Netlive), kainų siūlymai,kurie yra pateikiami vietoje, pateikiami,kaip „Livebid“.

Kas yra „Hotbid“ fazė?

Jei transporto priemonė yra „Hotbid“ fazėje, aukcionas yra besibaigiąs. „Hotbid“ fazė suteikia paskutinę galimybę pateikti kainų siūlymus ir gali būti laikoma atitikmeniu, realiojo (Live) aukciono vedėjo skaičiavimui. „Hotbid“ fazė, kaip taisyklė, trunka 15 sekundžių. Per šį laiką dalyviui pateikus kainos pasiūlymą, „Hotbid“ fazė prasideda iš naujo. Tik pasibaigus „Hotbid“ fazei aukcionas yra baigtas, o pateikusiam didžiausią kainos siūlymą pirkėjui patvirtinamas aukciono laimėjimas.

Kas yra siūlymų agentas?

Siūlymų agentas automatiškai teikia kainos pasiūlymus iki Jūsų nustatytos maksimalios kainos ribos, jį bet kuriuo metu galima įjungti. Didžiausias Jūsų kainos siūlymas kitiems aukciono dalyviams yra nematomas.

Kainų siūlymų pateikimas

Yra trys galimybės pateikti kainos pasiūlymus:

  1. Galite siūlyti kainas tokiais intervalais: 100 €, 200 € ir 500 €.

  2. Galite pateikti savo apibrėžtą kainos pasiūlymą. Šis kainos pasiūlymas yra matomas kitiems aukciono dalyviams.

  3. Jūs galite įjungti siūlymų agentą, kuris etapais po 100-€ už Jus teiks kainos pasiūlymus iki Jūsų nustatytos maksimalios kainos. Didžiausias Jūsų kainos siūlymas kitiems aukciono dalyviams yra nematomas.

Transporto priemonės įsigijimas aukcione

Jūs įsigijote transporto priemonę aukcione, jei aukcionas buvo baigtas, Jūs esate didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis ir Jūsų pasiūlyta kaina yra didesnė už pradinę kainą (vaizduojama žalia spalva). Gausite patvirtinimą elektroniniu laišku. Arba transporto priemonė yra su išlyga, o jos tiekėjas sprendžia, ar parduoti transporto priemonę už šią kainą. Jūsų pateiktas kainos siūlymas, išlygos atveju, yra laikomas Jus įpareigojančiu. Po to elektroniniu paštu Jums pateikiama informacija, ar transporto priemonės pardavimas įvyksta ar ne.


Išsamesnės informacijos apie registraciją, „Online“ aukciono eigą, transporto priemonių paiešką, aukciono barometrą, „Hotbid“, siūlymų agentą, transporto priemonių stebėjimą ir t. t. rasite mūsų pateiktoje instrukcijoje, skyriuje „Servisas“.

Pirkimo procedūra

Kokios išlaidos, susijusios su transporto priemonės įsigijimu aukciono būdu, manęs laukia?

Išsamesnės informacijos apie išlaidas rasite mūsų kainininke.

Apmokėjimas už transporto priemones

Prašom visuomet mokėti už transporto priemones pagal sąskaitoje nurodytus banko duomenis. Sąskaitos suma mokėtina iš karto. Iš karto pasibaigus aukcionui, sąskaitą rasite savo elektroninio pašto dėžutėje. 

Kodėl sąskaitoje, kurioje transporto priemonė yra apmokestinta pagal PVM (UStG) įstatymo § 25a, ir papildomoms išlaidoms nėra išskirtas pridėtinės vertės mokestis?

Jei nėra nurodyta kitaip, mes aukciono būdu parduodame transporto priemones savo vardu ir pateikdami savo sąskaitas. Pagal tai, mes esame prekės tiekėjai, o ne tarpininkai. Taigi, papildomos išlaidos visuomet yra bendros pardavimo kainos dalimi, kaip pvz. tiekiant prekes, kurių kaina yra paskaičiuojama pridedant transportavimo bei pakuotės kainą.

Taigi, antkainis yra papildoma paslauga prie pagrindinės paslaugos (transporto priemonės tiekimas) ir pridėtinės vertės mokesčio aspektu yra traktuojamas taip pat. 

Skirtingo apmokestinimo tiekimas yra reglamentuojamas PVM (UStG) įstatymo § 25a. Šiuo pagrindu pridėtinės vertės mokestis negali būti išskiriamas. 1 skyriuje atskirai minima prekyba aukciono būdu savo vardu. PVM (UStG) įstatymo 2 skyriaus 276a skirsnyje pateikiamas išsamesnis papildomas reglamentavimas.

Transporto priemonės atsiėmimas

Jums internetiniame aukcione įsigijus transporto priemonę, pasiėmimo važtaraštis bus pateiktas meniu skyrelyje "Mailbox", iš karto po to, kai sąskaitos suma pateks į mūsų banko sąskaitą. Pasiėmimo važtaraščio persiuntimas atskirais atvejais gali užtrukti ilgesnį laiką. Išsamesnės informacijos šiuo klausimu rasite konkrečios transporto priemonės aprašyme, skyriuje „Leidimas išduoti transporto priemonę“. Prašom atsižvelgti: Internetiniame aukcione visos Jūsų vieno aukciono metu įsigytos transporto priemonės privalo būti apmokėtos ir tik tuomet Jums išduodami pasiėmimo važtaraščiai.

Pasiėmimo važtaraščiai suteikia Jums teisę pasiimti transporto priemonę. Prašom, prieš vieną darbo dieną iki pasiėmimo kreiptis į pasiėmimo važtaraštyje nurodytą kontaktinį asmenį. Svarbu: jei transporto priemonę pasiimsite ne Jūs patys, prašom suteikti kitam asmeniui arba ekspedicinei įmonei įgaliojimą. Įgaliotasis privalo taip pat pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojančiojo asmens tapatybės dokumento kopiją.

Kada aš gausiu transporto priemonės dokumentus?

Išsamesnės informacijos šiuo klausimu rasite konkrečios transporto priemonės aprašyme, skyriuje „Transporto priemonės dokumentų išsiuntimas“.


Dar turite neatsakytų klausimų? Tuomet paskambinkite mums telefonu
+49 611 44796-55. Mes mielai Jums pagelbėsime.

Transporto priemonių paieškos vykdymui jūs būsite nukreipti į www.autobid.de paieškos šabloną.

Gerbiamas automobilių prekeivi,
norėdami teikti varžytinių pasiūlymus šiame aukcionų portale, turite vieną kartą ( neįpareigojančiai) prisiregistruoti Autobid.de portale.

Dabar Jūs nukreipiami į registracijos formą.