Autobid.de ir Auktion & Markt AG zīmols Autobid.de ir Auktion & Markt AG zīmols

Serviss

Kad mēs domājam par servisu, mēs patiešām uzņemam apgriezienus.

FAQ Autobid.de and Corona

How can I find out whether a location still supplies vehicles?

For updates please refer to our homepage www.autobid.de. For all external locations, please contact the respective vehicle location independently. You will find contact details on the corresponding pick-up slip.

Do I have to pay for an auctioned vehicle although I am unable to collect at the moment?

Yes, every auctioned vehicle must be paid in full. Only then can we make sure that you can still collect vehicles or, in the event that collection is, you being entiteld to pay reduced stall fees.

Due to the Corona situation my car dealership is currently closed, do I have to pay special attention to something?

Please make sure that you are able to receive shipments from our courier service GO! otherwise we are currently unable to deliver vehicle documents to you. If this is not possible at your car dealership, please provide us with an alternative address if necessary. If it is not at all possible for you to accept current shipments, please let us know as well. We will then keep the vehicle documents for you for the time being. 

FAQ

Vispārīga informācija

Kas ir klātienes izsole?

Tiešsaistes izsolē tiek izsolīti tikai izsoļu centrā esoši transportlīdzekļi. Transportlīdzekļi rindas kārtībā tiek iebraukti izsoļu zālē un atsevišķi izsolīti. Transportlīdzekļus var apskatīt divas stundas pirms izsoles sākuma. Savukārt daudz agrāk pirms izsoles var lejupielādēt katalogu PDF formātā.

Kas ir tiešsaistes izsole?

Tiešsaistes izsolēs transportlīdzekļus var nosolīt un iegādāties tikai ar mūsu izsoļu platformas www.autobid.de starpniecību. Tiklīdz izsole ir pieejama tiešsaistē, no šī brīža var izdarīt likmes. Tiešsaistes izsole noslēdzas ar pēdējā brīža likmju fāzi (skat. BUJ » Izsoles » Pēdējā brīža likmju fāze).

Kas ir kombinētā tiešsaistes izsole?

Kombinētā tiešsaistes izsole ietver gan klātienes, gan tiešsaistes izsoli. Dalība izsolēs notiek uz vietas vai tiešsaistē ar mūsu izsoļu platformas www.autobid.de starpniecību.

Ko nozīmē atklātās un slēgtās izsoles?

Atklāto izsoļu gadījumā transportlīdzekļu izsolē var piedalīties katrs reģistrētais lietotājs, turpretī dalībai slēgtajās izsolēs (piemēram, BMW grupas izsolēs) var piekļūt tikai noteiktas pircēju grupas (piemēram, BMW līgumpartneri vai BMW pārstāvniecības).

Reģistrācija

Kādi ir reģistrācijas priekšnoteikumi?

Jums jābūt profesionālam transportlīdzekļu tirgotājam, kam transportlīdzekļu tirdzniecība ir reģistrēta kā pamatdarbības veids. Ja reģistrēts tikai papildu darbības veids, reģistrēties nevar.

Kādi dokumenti ir nepieciešami reģistrācijai?

Lūdzu, vispirms pilnībā aizpildiet reģistrācijas pieteikumu un sagatavojiet uzņēmuma īpašnieka / rīkotājdirektora / valdes priekšsēdētāja / personīgi atbildīgā sabiedrības dalībnieka personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī komercreģistra izrakstu un komercdarbības reģistrācijas dokumentus. Komercreģistra izraksts ir nepieciešams šādām uzņēmumu formām: GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, AG, e.K., Ltd. UG (ar ierobežotu atbildību).

Pēc tam Jūs pa e-pastu saņemsiet reģistrācijas apstiprinājumu. Tas jāparaksta un jāapstiprina ar zīmogu trīs eksemplāros. Pēc visu nepieciešamo dokumentu nosūtīšanas un pārbaudes Jums tiks piešķirti piekļuves dati, kas arī tiks nosūtīti pa e-pastu.

Kādi izdevumi jāsedz saistībā ar reģistrāciju?

Reģistrācija klientiem no Vācijas un ārpus ES pamatā ir bezmaksas.

Cik ilga ir reģistrācijas procedūra?

Mūsu darbinieki pārbaudīs, vai Jūsu dokumenti ir pilnīgi un pareizi. Šis process var ilgt no divām līdz ne vairāk kā četrām dienām.

Izsoles

Kā notiek dalība izsolē?

Pēc veiksmīgas reģistrācijas Jūs kā klients saņemat izsoles dalībnieka numuru, ar kuru Jūs varat piedalīties visās klātienes izsolēs, kas tiek organizētas izsoļu centrā. Bez tam Jūs saņemat arī paroli, un Jums ir jāizvēlas savs lietotājvārds. Šie piekļuves dati ļaus Jums piedalīties tiešsaistes izsolēs vietnē Autobid.de.

Jūs nevarat ielogoties. Kas tam varētu būt par iemeslu?

  1. Jums ir nesamaksāti rēķini.

  2. Ir mainījusies Jūsu adrese, un Jūs vēl nesat mums atsūtījuši uzņēmuma reģistrācijas datu izmaiņu dokumentus.

  3. Jūs neesat apstiprinājuši mūsu aktuālos Vispārīgos darījumu noteikumus un elektronisko rēķinu saņemšanu vai mūsu aktuālo cenrādi.

Jums ir nepieciešama mūsu palīdzība? Tādā gadījumā, lūdzu, vērsieties pie mūsu klientu apkalpošanas dienesta pa tālruni +49 611 44796-55.

Vai var piedalīties visās izsolēs?

Atklātajās izsolēs var piedalīties visi reģistrētie klienti. Slēgtās izsoles (piemēram, slēgtās BMW izsoles) ir pieejamas tikai noteiktam pircēju lokam.

Kā atrast nepieciešamo transportlīdzekli?

Transportlīdzekļa meklēšanu var veikt divos veidos:

  1. iespēja: noklikšķināt uz Pirkt un pēc tam uz Transportlīdzekļa meklēšana (atlase pēc transportlīdzekļa parametriem, piemēram, ražotāja, modeļa, piedziņas veida, nobraukuma).

  2. iespēja: noklikšķināt uz Pirkt un pēc tam uz Norises laiki (atlase pēc atsevišķām izsolēm).

Transportlīdzekļu vērošana

Sastādiet savu izsoles katalogu. Tas ļaus sekot individuāli izvēlētu transportlīdzekļu izsoles norisei, un Jums vienmēr būs pārskats par atlasīto Jūs interesējošo transportlīdzekļu paketi. Savus izvēlētos transportlīdzekļus Jūs jebkurā laikā varat apskatīt izvēlnes pozīcijā „Novērojamie transportlīdzekļi”.

Kas ir sākumcena? Kas ir nosacītā cena?

Sākumcena ir cena, par kādu transportlīdzeklis tiek nodots pārdošanai jebkurā gadījumā. Taču pastāv iespēja iesniegt piedāvājumus par cenu, kas ir zemāka nekā sākumcena. Tas, kādā apmērā iespējamais piedāvāt pirmo cenu, ir norādīts cenas piedāvājuma laukā barometra lapā. Ja izsoles beigās augstākā piedāvātā cena ir zemāka par sākumcenu, transportlīdzeklis ir pakļauts atrunai par nosacītās cenas pieņemšanu. Tikai pārdevējs var izlemt, vai transportlīdzeklis tiek nodots pārdošanai, vai arī piedāvātā cena tiek noraidīta. Izlemšana var ilgt ne vairāk kā 72 stundas. Jūsu cenas piedāvājums arī šajā gadījumā paliek saistošs.

Kas ir izsoles barometrs?

Izsoles barometrs ir mūsu izsoļu platformas centrālais elements. Katrs iesniegtais cenas piedāvājums kopā ar lietotāja vārdu tiek attēlots pārskata veidā. Līdz ar to solīšanas process jebkurā brīdī ir pārskatāms un vienkāršs. Sarkanajā zonā redzamie piedāvājumi (zemāk par sākumcenu) joprojām ir pakļauti atrunai par nosacītās cenas pieņemšanu. Savukārt zaļajā zonā esošie piedāvājumi (virs sākumcenas) ir pieņemti, un attiecīgie transportlīdzekļi tiek pārdoti augstākās cenas piedāvātājiem.

Lūdzu, ņemiet vērā: BMW Bank un BMW Group izolēs Jūs redzat tikai savu lietotājvārdu, bet visi pārējie cenas piedāvājumi ir redzami zem vārda „Izsoles dalībnieks“. Ja Jūs tiešsaistē piedalāties kombinētajā izsolē, klātienē izdarītie cenas piedāvājumi tiek parādīti kā „Piedāvājums klātienē“.

Kas ir pēdējā brīža likmju fāze?

Kad transportlīdzeklis atrodas pēdējā brīža likmju fāzē, tas nozīmē, ka izsole drīz noslēgsies. Pēdējā brīža likmju fāze ir pēdējā iespēja izteikt cenas piedāvājumu, un tā atbilst izsoles vadītāja veiktajai atskaitei klātienes izsolēs. Pēdējā brīža likmju fāze parasti ilgst 15 sekundes. Ja šajā fāzē tiek izteikts kāds cenas piedāvājums, pēdējā brīža likmju fāze sākas no jauna. Izsole ir noslēgusies tikai tad, kad beidzas pēdējā brīža likmju fāze, un tad augstākās cenas solītājs saņem apstiprinājumu.

Kas ir solīšanas aģents?

Solīšanas aģents automātiski piedalās izsolē līdz Jūsu iestatītajai maksimālajai solīšanas cenai; to var aktivizēt jebkurā brīdī. Citi solītāji nevar redzēt Jūsu maksimālo solīšanas cenu.

Cenas piedāvājumu izteikšana

Pastāv trīs veidi, kā izteikt cenas piedāvājumu:

  1. Jūs varat piedāvāt cenu ar soli 100 €, 200 € un 500 €.

  2. Jūs varat piedāvāt savu cenu. Šis piedāvājums pārējiem izsoles dalībniekiem ir redzams.

  3. Jūs varat aktivēt solīšanas aģentu, kas Jūsu vietā piedāvās cenas ar 100 EUR soli līdz Jūsu noteiktajai maksimālajai robežai. Jūsu piedāvātā maksimālā cena pārējiem izsoles dalībniekiem nav redzama.

Transportlīdzekļa nosolīšana

Jūs esat nosolījis transportlīdzekli, ja izsole ir noslēgusies, Jūsu piedāvātā cena ir visaugstākā un pārsniedz sākumcenu (ir attēlota zaļā krāsā). Apstiprinājums Jums tiks nosūtīts pa e-pastu. Vai arī – transportlīdzeklis ir pakļauts nosacītās cenas pieņemšanas atrunai, un pārdevējs lemj par to, vai pārdot transportlīdzekli par šādu cenu. Jūsu cenas piedāvājums paliek saistošs arī šīs atrunas gadījumā. Paziņojumu par to, vai Jūsu cenas piedāvājums ir pieņemts, Jūs saņemsiet pa e-pastu.


Plašāku informāciju par reģistrāciju, tiešsaistes izsoļu norisi, transportlīdzekļu meklēšanu, izsoles barometru, pēdējā brīža likmēm, solīšanas aģentu, transportlīdzekļu novērošanu un daudz ko citu Jūs atradīsiet arī mūsu rokasgrāmatā sadaļā Serviss.

Pirkuma darījums

Kādas izmaksas jāsedz saistībā ar pirkumu?

Plašāku informāciju par izmaksām Jūs atradīsiet mūsu cenrādī.

Samaksa par transportlīdzekļiem

Lūdzu, vienmēr ieskaitiet samaksu par iegādāto transportlīdzekli rēķinā norādītajā kontā. Rēķinā norādītā summa ir jāsamaksā nekavējoties. Rēķinu Jūs uzreiz pēc izsoles saņemsiet savā pasta kastītē.

Kādēļ rēķinā, kurā transportlīdzeklim tiek piemērots nodoklis saskaņā ar UStG 25a. pantu, arī pie uzcenojuma nav norādīts pievienotās vērtības nodoklis?

Ja nav norādīts citādi, mēs izsolām transportlīdzekļus savā vārdā un uz sava rēķina. Līdz ar to mums ir preces piegādātāja, nevis starpnieka statuss. Respektīvi, uzcenojums vienmēr ir daļa no kopējās pirkuma cenas tāpat kā, piemēram, preču piegādes gadījumā, kad pirkuma cena tiek aprēķināta, pieskaitot pasta un iepakojuma izmaksas.

Tas nozīmē, ka uzcenojums ir par papildu pakalpojumu, kas tiek sniegts līdzās pamata pakalpojumam (transportlīdzekļa piegādei), un neatšķiras no tā apgrozījuma nodokļa piemērošanas ziņā. 

Atšķirīgā veidā ar nodokli apliekamās piegādes regulē UStG 25a. pants. Saskaņā ar to apgrozījuma nodokli nedrīkst norādīt atsevišķi. Šī panta 1. daļā ir īpaši pieminētas arī izsoles savā vārdā. UStR 2008 276a. panta 2. daļā ir ietverti papildu nosacījumi.

Transportlīdzekļu saņemšana

Ja esat tiešsaistē nosolījuši transportlīdzekli, Jums sagatavotais saņemšanas dokuments būs pieejams izvēlnes pozīcijā „Pasta kastīte”, līdzko mūsu bankas kontā būs ienākusi rēķinā norādītā summa. Saņemšanas dokumenta sūtīšana dažos gadījumos var aizņemt ilgāku laiku. Plašāku informāciju par to skatiet attiecīgā transportlīdzekļa apraksta sadaļā „Transportlīdzekļa atbrīvošana”. Lūdzu, ņemiet vērā: tiešsaistes izsoļu gadījumā saņemšanas dokumentus Jums izsniegs tikai tad, kad būsiet samaksājis par visiem saviem izsolē nosolītajiem transportlīdzekļiem.

Saņemšanas dokumenti dos Jums tiesības saņemt izsolē iegādātos transportlīdzekļus. Lūdzu, paziņojiet darba dienu, kurā vēlaties saņemt transportlīdzekli, saņemšanas dokumentā norādītajai kontaktpersonai. Svarīgi: ja transportlīdzekļa saņemšanā nebūsiet klāt personīgi, lūdzu, izsniedziet savam pārstāvim vai pārvadājumu uzņēmumam atbilstīgu pilnvaru. Pilnvarotajai personai jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments, kā arī pilnvardevēja personu apliecinoša dokumenta kopija.

Kad saņemšu transportlīdzekļa dokumentus?

Plašāku informāciju skatiet attiecīgā transportlīdzekļa apraksta sadaļā „Transportlīdzekļa dokumentu nosūtīšana”.


Vai Jums vēl ir jautājumi? Zvaniet mums pa tālruni +49 611 44796-55, un mēs Jums labprāt palīdzēsim.

Lai veiktu transportlīdzekļa meklēšanu, jūs tiekat pārsūtīts uz meklēšanas masku vietnē www.autobid.de.

Ļoti cienītais tirgotāj,
Lai šajā izsoļu portālā varētu piedalīties solīšanā, jums vienreiz ir jāreģistrējas Autobid.de ( neuzliekot saistības).

Tagad jūs tiekat pārsūtīts uz reģistrācijas veidlapu.