Autobid.de jest znakiem towarowym Auktion & Markt AG Autobid.de jest znakiem towarowym Auktion & Markt AG

Serwis

Gdy myślimy o serwisie, wchodzimy na najwyższe obroty.

FAQ Autobid.de and Corona

How can I find out whether a location still supplies vehicles?

For updates please refer to our homepage www.autobid.de. For all external locations, please contact the respective vehicle location independently. You will find contact details on the corresponding pick-up slip.

Do I have to pay for an auctioned vehicle although I am unable to collect at the moment?

Yes, every auctioned vehicle must be paid in full. Only then can we make sure that you can still collect vehicles or, in the event that collection is, you being entiteld to pay reduced stall fees.

Due to the Corona situation my car dealership is currently closed, do I have to pay special attention to something?

Please make sure that you are able to receive shipments from our courier service GO! otherwise we are currently unable to deliver vehicle documents to you. If this is not possible at your car dealership, please provide us with an alternative address if necessary. If it is not at all possible for you to accept current shipments, please let us know as well. We will then keep the vehicle documents for you for the time being. 

FAQ

Informacje ogólne

Co to jest aukcja na żywo?

W trakcie aukcji na żywo pojazdy można licytować wyłącznie na miejscu w centrum aukcyjnym. W tym celu wszystkie pojazdy są kolejno wprowadzane do hali aukcyjnej, po czy są indywidualnie licytowane. Oględziny pojazdów są możliwe na dwie godziny przed rozpoczęciem aukcji, zaś wcześniej można pobrać katalog aukcyjny jako dokument PDF.

Co to jest aukcja online?

Na aukcjach online pojazdy można licytować wyłącznie online za pośrednictwem naszej platformy aukcyjnej www.autobid.de. Gdy aukcja zostanie udostępniona online, od tej chwili można już składać oferty. Aukcja online kończy się fazą hotbid (patrz FAQ » Aukcje » Faza hotbid).

Co to jest aukcja Netlive?

Aukcja Netlive jest połączeniem aukcji na żywo i aukcji online. Oferty można składać na miejscu lub online za pośrednictwem naszej platformy aukcyjnej www.autobid.de.

Co to są aukcje otwarte i zamknięte?

Na aukcjach online każdy zarejestrowany oferent może licytować pojazdy, natomiast na aukcjach zamkniętych (np. Grupy BMW) mogą licytować i kupować tylko określone grupy kupujących (np. partnerzy handlowi BMW lub filie BMW).

Rejestracja

Jakie warunki trzeba spełnić, aby się zarejestrować?

Trzeba zawodowo zajmować się handlem pojazdami i handel pojazdami musi być głównym rodzajem działalności. Wpis o dodatkowej działalności w zezwoleniu na działalność gospodarczą nie wystarcza.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Najpierw prosimy dokładnie wypełnić formularz rejestracji i przygotować wpis do rejestru działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego, kopię dowodu osobistego właściciela/dyrektora/członka zarządu/wspólnika odpowiedzialnego majątkowo. Wyciąg z rejestru handlowego potrzebny jest w przypadku spółek prawa handlowego, takich jak:  sp. z o.o., spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka jawna, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna.

Otrzymasz wówczas potwierdzenie rejestracji pocztą e-mail. Należy je podpisać w 3 egzemplarzach i podstemplować pieczęcią firmową. Po nadesłaniu i sprawdzeniu przez nas wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymasz, także pocztą e-mail, swoje dane dostępowe.

Jakie są koszty rejestracji?

Rejestracja jest zasadniczo bezpłatna dla klientów z Niemiec i spoza UE.

Jak długo trwa proces rejestracji?

Nasz zespół sprawdza dokumenty pod kątem kompletności i poprawności. Ten proces może trwać maksymalnie dwa do czterech dni.

Aukcje

W jaki sposób mogę wziąć udział w aukcji?

Jako pomyślnie zarejestrowany klient otrzymasz numer oferenta, za pomocą którego możesz brać udział we wszystkich aukcjach na żywo w centrum aukcyjnym. Dodatkowo otrzymasz hasło i wybierzesz sobie nazwę użytkownika. Za pomocą tych danych dostępowych możesz brać udział w aukcjach online na Autobid.de.

Nie mogę się zalogować. Jakie mogą być tego przyczyny?

  1. Nasze niezapłacone faktury.

  2. Zmienił się adres siedziby Twojej firmy, a my nie zostaliśmy o tym poinformowani.

  3. Brak akceptacji naszych aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych, brak potwierdzenia otrzymania faktur elektronicznych lub naszego aktualnego cennika.

Czy możemy w czymś pomóc? Prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +49 611 44796-55.

Czy mogę brać udział we wszystkich aukcjach?

Wszyscy zarejestrowani klienci mogą brać udział we wszystkich otwartych aukcjach. Aukcje zamknięte są dostępne tylko dla określonych grup klientów (np. zamknięte aukcje BMW).

Jak znajdę pojazd?

Istnieją dwie możliwości wyszukiwania pojazdów:

  1. Pierwsza możliwość: kliknij "Kup", następnie "Wyszukiwanie pojazdów" (wybór według kryteriów: np. producent, model, typ przekładni, przebieg).

  2. Druga możliwość: kliknij "Kup", następnie "Terminy" (wybór według poszczególnych aukcji).

Obserwowanie pojazdów

Zbuduj sobie własny katalog aukcji. W ten sposób można osobiście śledzić przebieg aukcji wybranych pojazdów i mieć przegląd wybranego, interesującego nas portfolio pojazdów. Swoje pojazdy można w każdej chwili wywołać w punkcie menu "Obserwowane pojazdy".

Co to jest cena wywoławcza? Co to jest cena zawieszająca?

Cena wywołania to cena, po jakiej pojazd jest wystawiany na aukcję. Można jednak składać oferty poniżej ceny wywołania. Na stronie barometru, w polu ofert, można zobaczyć, jaka może być wysokość pierwszej oferty. Jeżeli aukcja się zakończy, a najwyższa oferta jest niższa od ceny wywoławczej, aukcja zostaje zawieszona. Dostawca może teraz zdecydować, czy sprzeda pojazd po takiej cenie, czy też odrzuci ofertę. Decyzja musi być podjęta w ciągu maksymalnie 72 godzin. Twoja oferta pozostaje wiążąca także w przypadku zawieszenia.

Co to jest barometr aukcji?

Barometr aukcji to centralny element naszej platformy aukcyjnej. Każda złożona oferta wraz z nazwą użytkownika jest na nim przedstawiona w przejrzysty sposób. Proces składania ofert jest dzięki temu możliwy do prześledzenia i prosty. Oferty w strefie czerwonej (poniżej ceny wywoławczej) mają status "zawieszone". Oferty w strefie zielonej (powyżej ceny wywoławczej) mają status "przyjęte", a pojazdy trafią do oferentów z najwyższą ceną.

Należy pamiętać: na aukcjach BMW Bank i BMW Group widzisz jedynie swoją nazwę użytkownika; inne oferty mają jako nazwę użytkownika jedynie "Oferent". Jeżeli bierzesz online udział w aukcji Netlive, oferty składane na miejscu są oznaczone jako "Livebid".

Co to jest faza hotbid?

Gdy pojazd znajduje się w fazie hotbid, aukcja wkrótce się zakończy. Faza hotbid stanowi ostatnią okazję do składania ofert i jest odpowiednikiem słów licytatora "po raz pierwszy, po raz drugi..." w aukcjach na żywo. Faza hotbid trwa z reguły 15 sekund. Jeżeli w tym czasie zostanie złożona oferta, faza hotbid zaczyna się od nowa. Dopiero po zakończeniu fazy hotbid aukcja jest zakończona i oferent z najwyższą ceną otrzymuje przybicie.

Co to jest agent licytacji?

Agent licytacji licytuje automatycznie aż do określonej przez licytującego górnej granicy. Można go aktywować w każdej chwili. Twoja najwyższa oferta nie jest widoczna dla innych uczestników aukcji.

Składanie ofert

Są trzy możliwości składania ofert:

  1. Postąpienie wynosi 100, 200 i 500 euro.

  2. Można złożyć samodzielnie określoną ofertę o konkretnej wartości. Ta oferta jest widoczna dla innych oferentów.

  3. Można aktywować agenta licytacji, który będzie licytować automatycznie w krokach po 100 € do określonej maksymalnej wartości. Twoja najwyższa oferta nie jest widoczna dla innych użytkowników.

Wylicytowanie pojazdu

Pojazd zostaje wylicytowany, gdy aukcja jest zakończona, Twoja oferta jest najwyższa, a cena jest wyższa od ceny wywoławczej (wyświetlona w kolorze zielonym). Otrzymasz wiadomość e-mail jako potwierdzenie. Lub licytacja ma status "zawieszona", a dostawca zdecyduje, czy sprzeda pojazd po tej cenie. Twoja oferta pozostaje wiążąca także w przypadku zawieszenia. Na koniec otrzymasz wiadomość e-mail, czy Twoja oferta została przyjęta czy nie.


Więcej informacji na temat rejestracji, przebiegu aukcji online, wyszukiwania pojazdów, barometru aukcji, fazy hotbid, agenta licytacji, obserwowania pojazdów itp. można znaleźć także w naszym podręczniku w sekcji "Pomoc".

Realizacja zakupu

Jakie są koszty wylicytowania pojazdu?

Bliższe informacje na temat kosztów można znaleźć w naszym cenniku.

Płatność za pojazdy

Należność za pojazdy prosimy wpłacać zawsze na rachunek bankowy podany na fakturze. Kwota faktury staje się wymagalna natychmiast. Fakturę znajdziesz bezpośrednio po aukcji w swojej skrzynce pocztowej.

Dlaczego faktura, w której pojazd jest opodatkowany zgodnie z § 25a ustawy o podatku VAT, nie zawiera także podatku VAT od kosztów manipulacyjnych, jakie Auktion & Markt nalicza z tytułu organizacji aukcji?

O ile nie podano inaczej, licytujemy pojazdy we własnym imieniu i na własny rachunek. Jesteśmy zatem dostawcą towaru, a nie pośrednikiem. Opłata manipulacyjna jest więc zawsze częścią całkowitej ceny zakupu, jak np. też przy dostawie towaru, w której do ceny zakupu dolicza się koszty dostawy i opakowania.

Opłata manipulacyjna jest więc świadczeniem ubocznym do świadczenia głównego (dostawy pojazdu) i z punktu widzenia podatku VAT podlega takim samym zasadom. 

Dostawa z fakturą VAT marża jest uregulowana w § 25a ustawy o podatku VAT. Zgodnie z nim, nie można naliczyć podatku VAT. Ustęp 1 mówi wyraźnie o licytacji we własnym imieniu. Sekcja 276a, ustęp 2 ustawy o podatku VAT z 2008 r. zawiera postanowienia uzupełniające.

Odbiór pojazdów

Po wylicytowaniu pojazdów online, dokument odbioru znajduje się w punkcie menu "Skrzynka pocztowa", o ile należność wpłynęła na nasze konto. Wysyłka dokumentu odbioru może w niektórych przypadkach potrwać nieco dłużej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednim opisie pojazdu w części "Wydanie pojazdu". Proszę pamiętać: w przypadku aukcji online przed wydaniem dokumentów odbioru muszą być opłacone wszystkie wylicytowane na danej aukcji pojazdy. 

Dokument odbioru upoważnia do odbioru wylicytowanych pojazdów. Prosimy zgłosić się jeden dzień roboczy przed odbiorem pojazdów do osoby wskazanej w dokumencie odbioru pojazdów. Ważne: jeżeli nie odbierasz wylicytowanych pojazdów osobiście, wyznaczona osoba lub spedytor muszą mieć Twoje pełnomocnictwo. Pełnomocnik musi posiadać dowód osobisty oraz kopię dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Kiedy otrzymam dokumenty pojazdu?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednim opisie pojazdu w części "Wysyłka dokumentów pojazdu".


Czy masz jeszcze pytania? Prosimy zadzwonić do nas pod numer +49 611 44796-55. Chętnie pomożemy!

W celu wyszukania pojazdów zostaniesz przekierowany do maski wyszukiwania na stronie www.autobid.de.

Szanowny sprzedawco,
Aby móc składać oferty na portalu aukcyjnym, musisz jednorazowo zarejestrować się na stronie Autobid.de (niezobowiązująco).

Zostaniesz teraz przekierowany do formularza rejestracji.