Autobid.de je značkou Auktion & Markt AG Autobid.de je značkou Auktion & Markt AG

Podnik

Presne vieme, kam chcete ísť. Takto smerujeme do solídnej budúcnosti.

Licenční partneri

V náväznosti na rozširovanie aukčného podnikania v Európe stavia Autobid.de na skúsenostiach kompetentných partnerov v zahraničí. Okrem vlastných aktivít v rôznych krajinách majú firmy v súčasnosti možnosť vykonávať online aukcie v licencii, a to používaním overeného aukčného modulu Autobid.de. Dodávatelia činní po celej Európe môžu takto v plnej miere zužitkovávať spojenie výhod individuálnych daností vnútroštátnych trhov a medzinárodnej predajnej kompetencie.

Licenční partneri sú samostatnými firmami, ktoré konajú vo vlastnom mene a na vlastný účet. Prostredníctvom jednoduchej registrácie si môžete zabezpečiť aktiváciu a taktiež dávať ponuky naprieč hranicami. 

V našom prehľade termínov sú uvedené všetky medzinárodné licencované aukcie. Odtiaľ ste prepájaní priamo k príslušnému partnerovi. Prosím, dbajte pri tom na to, že z dôvodu rozličných časových pásiem v rámci Európy môžu byť prítomné rozličné časy spustenia aukcií.

Licenční partneri Grécko

Ako prvý nadobúdateľ licencie aukčného softvéru Autobid.de bola v roku 2012 ako vnútroštátny partner v Grécku získaná Auto-auctions.gr. Firma so sídlom v Aténach má svoj pôvodu v jednom z najviac etablovaných obchodných podnikov a opiera sa o viac ako 15-ročné skúsenosti na gréckom trhu.
www.auto-auctions.gr

Aby ste mohli vykonať vyhľadávanie vozidiel, ste presmerovaní do vyhľadávacej masky na www.autobid.de.

Vážený obchodník,
Aby ste mohli dávať ponuky na tomto aukčnom portáli, musíte sa jednorazovo zaregistrovať u Autobid.de (nezáväzne).

Teraz ste presmerovaní do registračného formulára.