Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Защита на данните

Важна информация за Вас

Защита на данните

Указание за защита на данните на Auktion & Markt AG

Тези указания за защита на данните се отнасят за използването на интернет сайта www.autobid.de на Auktion & Markt AG.n.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.