Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG Autobid.de е марка на Аuktion & Markt AG

Услуги

Когато става въпрос за услуги, там е нашата сила.

FAQ Autobid.de and Corona

How can I find out whether a location still supplies vehicles?

For updates please refer to our homepage www.autobid.de. For all external locations, please contact the respective vehicle location independently. You will find contact details on the corresponding pick-up slip.

Do I have to pay for an auctioned vehicle although I am unable to collect at the moment?

Yes, every auctioned vehicle must be paid in full. Only then can we make sure that you can still collect vehicles or, in the event that collection is, you being entiteld to pay reduced stall fees.

Due to the Corona situation my car dealership is currently closed, do I have to pay special attention to something?

Please make sure that you are able to receive shipments from our courier service GO! otherwise we are currently unable to deliver vehicle documents to you. If this is not possible at your car dealership, please provide us with an alternative address if necessary. If it is not at all possible for you to accept current shipments, please let us know as well. We will then keep the vehicle documents for you for the time being. 

FAQ

Общи положения

Какво е това търг на живо?

При един търг на живо превозните средства могат да бъдат спечелени на търг на место в тръжния център. За целта всички превозни средства се представят едно след друго в халето на търга и се продават на търга поотделно. Оглед на превозните средства е възможен два часа преди началото на търга - предварително можете да свалите каталога на търговете като PDF документ.

Какво е това онлайн търг?

При един онлайн търг превозните средства могат да бъдат закупени на търг само онлайн чрез нашата платформа за търгове www.autobid.de. Щом един търг бъде изнесен онлайн, от този момент нататък вече могат да се правят предложения. Онлайн търгът приключва с фазата на подаване на заявките (вижте FAQ » Търгове» Фаза на подаване на заявките).

Какво е това нетлайф търг?

Нетлайф търгът е комбинация от търг на живо и онлайн търг. Участието се осъществява или на место или онлайн чрез нашата платформа за търгове www.autobid.de.

Какво са това открити и затворени търгове?

При открити търгове всеки регистриран участник в търга може да наддава на търг за превозни средства, при затворени търгове (напр. BMW Group) достъп до търга и право да наддават имат само определени групи купувачи (напр. договорни партньори на BMW или филиали на BMW).

Регистрация

Какви предпоставки трябва да бъдат изпълнени, за да се регистрирате?

Вие трябва да сте професионален автомобилен търговец и търговията с автомобили трябва да е вписана като Ваша основна дейност. Вписването като допълнителна дейност в бизнес регистрацията не е достатъчно.

Какви документи са необходими за регистрацията?

Моля първо попълнете регистрационния формуляр и пригответе копие на личен паспорт на собственика/търговския директор/управителния съвет/лично отговорен съдружник както и извадка от търговския регистър и бизнес регистрация. Извадката от търговския регистър е нужна при следните фирми: GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, AG, e.K., Ltd. UG (с ограничена отговорност).След това по електронна поща ще получите потвърждение на регистрацията. Тя трябва да има три подписа и да бъде подпечатана. След изпращане и проверка на всички необходими документи ще получите Вашите данни за достъп, изпратени също по електронна поща.

Какви разходи трябва да поема при регистрацията?

По принцип регистрацията е безплатна за клиенти от Германия и извън ЕС.

Колко дълго продължава процесът на регистрация?

Вашите документи се проверяват от нашия екип за пълнота и достоверност. Този процес може да отнеме два до максимум четири дни.

Търгове

Как мога да участвам в търг?

Като успешно регистриран клиент Вие ще получите номер на участник в търга, с който можете да участвате във всички търгове на живо в тръжния център. Допълнително получавате парола и избирате лично потребителско име. С тези данни за достъп можете да участвате в онлайн търговете на Аutobid.de.

Не мога да се впиша в системата. Поради какви причини може да е това?

  1. Вие още не сте заплатили открити сметки.

  2. Вашият адрес е бил променен и Вие още не сте ни изпратили промяна на бизнес регистрацията.

  3. Вие още не сте приели нашите актуални Общи търговски условия и получаването на електронни фактури или нашата актуална ценова листа. 

Можем ли да Ви помогнем? Тогава се обърнете към нашия сервиз на телефонен номер +49 611 44796-55.

Мога ли да участвам във всички търгове?

Всички регистрирани клиенти могат да участват в открити търгове. Затворените търгове са достъпни само за определени кръгове от купувачи (напр. затворени търгове на BMW).

Как да намеря превозно средство?

Има две възможности за търсене на превозни средства:

  1. възможност: Кликнете на „Купуване” и след това на „Търсене на превозно средство” (селекция според критериите към превозното средство: напр. производител, модел, вид предавателен механизъм, пробег).

  2. възможност: Кликнете на „Купуване” и след това на „Срокове” (селекция по отделни търгове).

Разглеждане на превозни средства

Съставете сами своя собствен каталог на търга. По този начин може да бъде проследено протичането на търга на лично избрани превозни средства и Вие винаги запазвате поглед върху едно избрано, интересно портфолио на превозни средства. Вашите превозни средства могат по всяко време да бъдат извикани от точката от менюто „Разглеждани превозни средства".

Какво е това първоначална цена?

Първоначална цена е цената, на която дадено превозно средство се одобрява за продажба. Освен това съществува възможността да се правят предложения под първоначалната цена. В какъв размер може да бъдат определени първите предложения, се показва под полето за предложения на страницата барометър. Ако търгът бъде приключен и максималната оферта е под първоначалната цена, превозното средство се намира в резерва. Сега доставчикът може да реши, дали да одобри превозното средство или да отхвърли цената на предложението. Изясняването на резервите може да отнеме максимум 72 часа. Вашето предложение остава валидно и в случай на резерва.

Какво е това барометър за търгове?

Барометърът за търгове е централният елемент на нашата платформа за търгове. Всяко подадено предложение с принадлежащото към него потребителско име се изобразява прегледно. Това дава възможност, процесът да стане лесен и проследим по всяко време. Предложенията в червената зона (под първоначалната цена) още се намират в резерва. Предложенията в зелената зона (над първоначалната цена) са директно одобрени и се продават на търг на участниците, предложили най-висока цена.

Моля вземете под внимание: При търговете на BMW Bank и BMW Group Вие виждате само собственото си потребителско име, другите предложения се обозначават с името „Участници в търга“. Ако участвате онлайн в нетлайф търг, предложенията, които се подават на место, се изобразяват като „Предложения на живо“.

Какво е това фаза на подаване на заявките?

Ако дадено превозно средство се намира във фаза на подаване на заявките, търгът се намира малко преди края. Фазата на подаване на заявките представлява последната възможност за подаване на предложения и съответства на броя на тръжните продавачите при търга на живо. Фазата на подаване на заявките продължава по правило 15 секунди. Ако в този период от време бъде подадено предложение, фазата на подаване на заявки започва отново. Едва след приключване на фазата за подаване на заявки търгът приключва и участникът предложил най-висока цена печели.

Какво е това тръжен агент?

Тръжният агент прави автоматични предложения до фиксираната от Вас максимална оферта, той може да бъде активиран по всяко време. Вашата максимална оферта не е видима за други участници в търга.

Подаване на предложения

Има три възможности за подаване на предложения:

  1. Можете да предлагате на стъпки от 100 €, 200 € и 500 €.

  2. Вие можете да подадете определено от Вас предложение. Това предложение не е видимо за други участници в търга.

  3. Вие можете да активирате тръжен агент, който автоматично да прави предложения на стъпки от 100 € до Вашата максимална оферта. Вашата максимална оферта не е видима за други участници в търга.

Спечелване на превозно средство на

търг Вие сте спечелили превозното средство на търг, ако след приключване на търга, Вие сте участникът предложил най-висока цена и цената е над първоначалната цена (изобразена в зелено). Ще получите електронно писмо за потвърждение. Или превозното средство се намира в резерва и доставчикът решава, дали да одобри превозното средство на тази цена. Вашето предложение остава валидно и в случай на резерва. След това Вие получавате информация по е-mail, дали одобрението е извършено или не.


Повече информация за регистрацията, протичането на онлайн търга, търсенето на превозни средства, барометъра на търгове, фазата на подаване на заявки, тръжния агент, разглеждането на превозните средства и мн. повече ще намерите в нашия справочник на „Услуги“.

Осъществяване на покупката

Какви разходи да очаквам при продаване на търг?

Повече за разходите ще намерите в нашата ценова листа.

Плащане на превозните средства

Моля плащайте превозните средства винаги по посочената във фактурата банкова сметка. Сумата по фактурата е в падеж незабавно. Фактурата ще получите непосредствено след търга във Вашата електронна поща.

Защо във фактура, при която превозното средство се облага с данък съгласно § 25a на Закона за данъка върху оборота, и при доплащането не се посочва ДДС?

Ако не е посочено друго, ние продаваме автомобилите на търг от собствено име и за собствена сметка. Съгласно това ние сме доставчик, а не посредник на стоката. Доплащането винаги е част от общата цена на закупуване, като напр. при доставка на стока, при която цената на закупуване се изчислява с допълнение на пощенските разходи и опаковката.Това означава, че доплащането е допълнителна услуга към основната (доставка на превозното средство) и се третира равностойно при данъка върху оборота. Диференцираната доставка се регулира от § 25a на Данъка върху оборота. Поради това данъкът върху оборота не бива да се посочва открито. Чл. 1 посочва експлицитно и наддавания от собствено име. В раздел 276a чл. 2 на Указанията във връзка с данъка върху оборота 2008 има и други допълнителни формулировки. 

Получаване на превозни средства

Ако сте спечелели превозно средство на онлайн търг, документът за получаване е на Ваше разположение в точката от менюто "Пощенска кутия", щом сумата по фактурата постъпи в нашата банкова сметка. В някои случаи изпращането на документа за получаване може да отнеме повече време. Повече информация по пози въпрос можете да намерите в съответното описание на превозното средство в „Разрешение за превозното средство“. Моля вземете под внимание: При онлайн търгове първо трябва да бъдат заплатени всички спечелени от Вас на един търг превозни средства, преди да получите документите за получаване. 

Документите за получаване  Ви дават право да получите спечелените на търг превозни средства. Моля обадете се един работен ден преди получаване на превозните средства на посоченото на документа за получаване лице за контакт. Важно: Ако няма да получите превозното средство лично, трябва да дадете пълномощно на друго лице или на експедицията. Упълномощеният има нужда от документ за самоличност както и от копие от документа за самоличност на упълномощаващия го.

Кога ще получа документите на превозното средство?

Повече информация можете да намерите в съответното описание на превозното средство в „Изпращане на документите на превозното средство“.


Имате ли и други въпроси? Тогава ни се обадете на телефонен номер
+49 611 44796-55. Ние ще Ви помогнем с удоволствие.

За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.