Autobid.de je značkou Auktion & Markt AG Autobid.de je značkou Auktion & Markt AG

Servis

Keď myslíme na servis, dostávame sa takto správne do otáčok.

FAQ Autobid.de and Corona

How can I find out whether a location still supplies vehicles?

For updates please refer to our homepage www.autobid.de. For all external locations, please contact the respective vehicle location independently. You will find contact details on the corresponding pick-up slip.

Do I have to pay for an auctioned vehicle although I am unable to collect at the moment?

Yes, every auctioned vehicle must be paid in full. Only then can we make sure that you can still collect vehicles or, in the event that collection is, you being entiteld to pay reduced stall fees.

Due to the Corona situation my car dealership is currently closed, do I have to pay special attention to something?

Please make sure that you are able to receive shipments from our courier service GO! otherwise we are currently unable to deliver vehicle documents to you. If this is not possible at your car dealership, please provide us with an alternative address if necessary. If it is not at all possible for you to accept current shipments, please let us know as well. We will then keep the vehicle documents for you for the time being. 

FAQ

Všeobecné informácie

Čo je to aukcia Live?

Pri aukcii Live sa vozidlá môžu vydražiť výlučne priamo na mieste v aukčnom centre. Pri tomto všetky motorové vozidlá prichádzajú jedno po druhom do aukčnej siene a jednotlivo sa dražia. Prehliadka vozidiel je možná dve hodiny pred začiatkom aukcie – aukčný katalóg si je možné stiahnuť dopredu ako dokument vo formáte PDF.

Čo je to aukcia Online?

Pri aukcii Online sa môžu vozidlá vydražiť výlučne online prostredníctvom našej aukčnej platformy www.autobid.de. Keď sa aukcia publikuje online, od daného okamihu je už možné dávať ponuky. Aukcia Online končí fázou Hotbid (pozri FAQ » Aukcie » Fáza Hotbid).

Čo je to aukcia Netlive?

Aukcia Netlive je kombinácia aukcie Live a Online. Účasť sa uskutočňuje buď priamo na mieste alebo online prostredníctvom našej aukčnej platformy www.autobid.de.

Čo sú to otvorené a uzatvorené aukcie?

Pri otvorených aukciách môže vozidlá vydražiť každý registrovaný dražiteľ, pri uzatvorených aukciách (napr. BMW Group) môžu mať prístup do aukcie a vydražiť vozidlá len určité skupiny kupujúcich (napr. zmluvní partneri BMW alebo pobočky BMW).

Registrácia

Aké predpoklady musia byť splnené na prihlásenie sa?

Musíte byť podnikateľský subjekt zaoberajúci sa obchodom s motorovými vozidlami, pričom obchod s motorovými vozidlami musí byť zapísaný ako hlavný predmet činnosti. Zápis v podobe vedľajšieho predmetu činnosti v ohlásení živnosti na povolenie nestačí.

Aké podklady potrebujem na registráciu?

Najskôr, prosím, kompletne vyplňte registračný formulár a majte pripravenú kópiu občianskeho preukazu majiteľa/konateľa/predstavenstva/osobne ručiaceho spoločníka, ako aj výpis z obchodného registra a ohlásenie živnosti. Výpis z obchodného registra potrebujeme pri nasledovných subjektoch: GmbH, GmbH & Co. KG, KG, OHG, AG, e.K., Ltd. UG (s ručením obmedzeným).

Následne prostredníctvom e-mailu dostanete potvrdenie registrácie. Toto sa musí trikrát podpísať a opečiatkovať. Po odoslaní a kontrole všetkých potrebných podkladov vám budú zaslané vaše prístupové údaje, a to aj prostredníctvom e-mailu.

Aké náklady mi vznikajú pri registrácii?

Registrácia je pre zákazníkov z Nemecka a mimo EÚ v zásade bezplatná.

Ako dlho trvá proces registrácie?

Náš tím skontroluje úplnosť a správnosť vašich podkladov. Tento proces si môže vyžadovať dva až maximálne štyri dni.

Aukcie

Ako sa môžem zúčastniť aukcie?

Ako úspešne zaregistrovaný zákazník dostávate číslo dražiteľa, s ktorým sa môžete zúčastňovať na všetkých aukciách Live v aukčnom centre. Dodatočne dostanete heslo a zvolíte si osobné používateľské meno. S týmito prístupovými údajmi sa môžete zúčastňovať na aukciách Online na Autobid.de.

Nedá sa mi prihlásiť. Čo môže byť príčinou?

  1. Máte neuhradené faktúry, ktoré ste ešte nezaplatili.

  2. Zmenila sa vaša adresa a vy ste nám ešte nedoručili prehlásenie živnosti.

  3. Ešte ste neakceptovali naše aktuálne VOB a prijímanie elektronických faktúr alebo náš aktuálny cenník.

Môžeme vám nejako pomôcť? Potom sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis na telefónnom čísle +49 611 44796-55.

Môžem sa zúčastňovať na všetkých aukciách?

Všetci registrovaní zákazníci sa môžu zúčastňovať na otvorených aukciách. Uzatvorené aukcie sú prístupné iba pre určité okruhy kupujúcich (napr. uzatvorené aukcie BMW).

Ako je možné nájsť nejaké vozidlo?

Na vyhľadanie vozidla sú k dispozícii dve možnosti:

  1. možnosť: Kliknite na Kúpiť a potom na Vyhľadávanie vozidiel (výber podľa kritérií vozidla: napr. výrobca, model, druh prevodovky, najazdené kilometre).

  2. možnosť: Kliknite na Kúpiť a potom na Termíny (výber podľa jednotlivých aukcií).

Pozorovanie vozidiel

Zostavte si svoj vlastný aukčný katalóg. S ním môžete sledovať priebeh aukcie osobne vybraných vozidiel, pričom neustále máte prehľad o vybranom, zaujímavom portfóliu vozidiel. Vaše vozidlá si môžete kedykoľvek vyvolať prostredníctvom položky menu Pozorované vozidlá.

Čo je to vyvolávacia cena? Čo je to výhradová cena?

Vyvolávacia cena je cena, pri ktorej sa vozidlo v každom prípade uvoľňuje na predaj. Jestvuje však možnosť dať ponuky pod vyvolávacou cenou. Výška, v ktorej je možné dať prvé ponuky, sa zobrazuje pod poľom ponuky na stránke barometra. Ak je aukcia ukončená a najvyššia ponuka je pod vyvolávacou cenou, vozidlo sa nachádza vo výhrade. Dodávateľ sa teraz môže rozhodnúť, či vozidlo uvoľní alebo ponúknutú cenu odmietne. Vyjasnenie výhrad si môže vyžadovať maximálne 72 hodín. Vaša ponuka zostáva záväzná aj v prípade výhrady.

Čo je to aukčný barometer?

Aukčný barometer je ústredný prvok našej aukčnej platformy. Každá odovzdaná ponuka sa zobrazuje prehľadne s príslušným používateľským menom. Vďaka uvedenému je proces dávania ponúk v každom čase zrozumiteľný a jednoduchý. Ponuky v červenej oblasti (pod vyvolávacou cenou) sa nachádzajú ešte vo výhrade. Ponuky v zelenej oblasti (nad vyvolávacou cenou) sú hneď uvoľnené a vozidlá sa vydražia dražiteľom s najvyššou ponukou.

Dbajte, prosím, na nasledovné: Pri aukciách BMW Bank a BMW Group vidíte iba vaše vlastné používateľské meno, ostatné ponuky sú označené ako „Dražiteľ“. Ak sa na aukcii Netlive zúčastňujete online, ponuky, ktoré sa dovzdávajú priamo na mieste, sa zobrazujú ako „Ponuka Live“.

Čo je to fáza Hotbid?

Ak sa vozidlo nachádza vo fáze Hotbid, aukcia je krátko pred svojím ukončením. Fáza Hotbid predstavuje poslednú možnosť dať ponuky a zodpovedá odpočítavaniu dražobníka pri aukcii Live. Fáza Hotbid trvá spravidla 15 sekúnd. Ak sa počas tohto časového intervalu dá ponuka, fáza Hotbid začína odznova. Aukcia je ukončená až po skončení fázy Hotbid a vozidlo je priklepnuté dražiteľovi s najvyššou ponukou.

Čo je to ponukový agent?

Ponukový agent automaticky dáva ponuky až do vami stanovenej najvyššej ponuky a je možné aktivovať ho kedykoľvek. Vašu najvyššiu ponuku ostatní dražitelia nevidia.

Dávanie ponúk

K dispozícii sú tri možnosti dávania ponúk:

  1. Môžete ponúkať v krokoch po 100 €, 200 € a 500 €.

  2. Môžete dať ponuku, ktorú sami zadefinujete. Túto ponuku ostatní dražitelia vidia.

  3. Môžete si aktivovať ponukového agenta, ktorý dáva ponuky za vás automaticky v krokoch po 100 € až do vašej najvyššej ponuky. Vašu najvyššiu ponuku ostatní dražitelia nevidia.

Vydraženie vozidla

Vozidlo ste vydražili vtedy, keď je aukcia ukončená, ste dražiteľom s najvyššou ponukou a cena je vyššia ako vyvolávacia cena (zobrazuje sa zelenou). Na potvrdenie dostanete e-mail. Alebo sa vozidlo nachádza vo výhrade a dodávateľ rozhoduje, či vozidlo pri uvedenej cene uvoľní. Vaša ponuka zostáva záväzná aj v prípade výhrady. Následne prostredníctvom e-mailu dostávate informáciu o tom, či sa uskutočnilo uvoľnenie alebo nie.


Ďalšie informácie k registrácii, priebehu aukcie Online, vyhľadávaniu vozidiel, aukčnému barometru, Hotbid, ponukovému agentovi, pozorovaniu vozidiel a mnohému ďalšiemu nájdete v našej príručke pod položkou Servis.

Spracovanie nákupu

Aké náklady dražby znášam?

Bližšie informácie k nákladom nájdete v našom Cenníku.

Platba za vozidlá

Zaplaťte, prosím, za vozidlá vždy v prospech účtu uvedeného na faktúre. Fakturovaná čiastka je splatná ihneď. Faktúru nájdete bezprostredne po aukcii vo vašej Poštovej schránke.

Prečo na faktúre, pri ktorej je vozidlo zdanené podľa § 25a UStG (zákon o dani z obratu), ani pri príplatku nie je vykázaná daň z pridanej hodnoty?

Ak nie je vykazované inak, dražíme vozidlá vo vlastnom mene a na vlastný účet. Podľa tohto sme dodávateľom a nie sprostredkovateľom tovaru. Príplatok je teda vždy súčasťou celkovej kúpnej ceny, ako je tomu napr. aj pri dodávke tovaru, pri ktorej sa kúpna cena kalkuluje vrátane poštovného a balného.

Príplatok je teda doplnková služba k hlavnej službe (dodávka vozidla) a pri dani z obratu sa s ňou zaobchádza rovnako. 

Dodávku s uplatnením osobitnej úpravy upravuje § 25a UStG (zákon o dani z obratu). Podľa tohto sa žiadna daň z obratu nesmie samostatne vykazovať. Ods. 1 výslovne spomína dražby vo vlastnom mene. V časti 276a ods. 2 UStR 2008 (usmernenia o dani z obratu pre rok 2008) sú ďalšie doplňujúce úpravy.

Vyzdvihnutie vozidiel

Ak ste vozidlo vydražili online a ak fakturovaná čiastka došla na náš účet, vyzdvihovací doklad máte nachystaný pod položkou menu Poštová schránka. Odoslanie vyzdvihovacieho dokladu si v niektorých prípadoch môže vyžiadať aj dlhší čas. Bližšie informácie k uvedenému nájdete v príslušnom popise vozidla pod položkou Vydanie vozidla. Upozornenie: Pri aukciách Online dostanete vyzdvihovacie doklady až vtedy, keď sú zaplatené všetky vami vydražené vozidlá z jednej aukcie. 

Vyzdvihovacie doklady vás oprávňujú na vyzdvihnutie vydražených vozidiel. Ohláste sa, prosím, jeden pracovný deň pred vyzdvihnutím vozidla kontaktnému partnerovi uvedenému na vyzdvihovacom doklade. Dôležité: Ak by ste odobratie vozidla nemohli uskutočniť sami, udeľte, prosím, plnú moc inej osobe, resp. špedícii. Splnomocnená osoba potrebuje mať svoj občiansky preukaz, ako aj kópiu občianskeho preukazu osoby udeľujúcej plnú moc.

Kedy dostanem doklady k vozidlu?

Bližšie informácie nájdete v príslušnom popise vozidla pod položkou Odoslanie dokladov k vozidlu.


Máte ešte nejaké nezodpovedané otázky? Potom nám zavolajte na telefónne číslo
+49 611 44796-55. Ochotne vám poskytneme ďalšiu pomoc.

Aby ste mohli vykonať vyhľadávanie vozidiel, ste presmerovaní do vyhľadávacej masky na www.autobid.de.

Vážený obchodník,
Aby ste mohli dávať ponuky na tomto aukčnom portáli, musíte sa jednorazovo zaregistrovať u Autobid.de (nezáväzne).

Teraz ste presmerovaní do registračného formulára.